Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, στο Δημαρχείο (Πλ. Νίκης 1), τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 13: 30, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

1.Προέγκριση ή μη αδειών ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

2.Ανάκληση ή μη χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

3.Γνωμοδότηση επί του με αριθμό 4/27.10.2014 Πρακτικού της Επιτροπής Χωροταξίας – Κυκλοφοριακού – Πεζοδρομίων – Περιπτέρων του Δήμου Κοζάνης.

4.Αιτήσεις – Έγγραφα- Ανακοινώσεις.

 

Ο Πρόεδρος
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ιωαννίδης Ελευθέριος
Δήμαρχος Κοζάνης

 

To Top