Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Πολιτική

Τις εντάξεις πέντε νέων έργων στο ΕΣΠΑ υπέγραψε ο Γιώργος Δακής

Σε Οικισμούς του Δήμου Βοΐου η εφαρμογή τους.

Έργα προϋπολογισμού 2.650.000 € που αφορούν Οικισμούς του Δήμου Βοΐου υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής με την Δήμαρχο Παναγιώτα Ορφανίδου, στο Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης.
«Το αποτέλεσμα της συνεργασίας, του προγραμματισμού, της στρατηγικής στόχευσης και της πολιτικής βούλησης δίνει καρπούς για τη Δυτική Μακεδονία και βέβαια για το Δήμο Βοΐου τόνισε μεταξύ άλλων ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής υπογράφοντας τις εντάξεις πέντε νέων έργων».

Πρόκειται για τα εξής:

Νέο έργο προς ένταξη με τίτλο: «Ύδρευση οικισμού Δαμασκηνιάς Δήμου Βοΐου», συνολικού προϋπολογισμού 710.000 €.

Το έργο αφορά την αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του οικισμού Δαμασκηνιάς του Δήμου Βοΐου και την κατασκευή νέας δεξαμενής όγκου 150κ.μ.
Πιο αναλυτικά ως παραδοτέα της πράξης αποτελούν:
1. Η κατασκευή του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του οικισμού Δαμασκηνιάς του Δήμου Βοΐου μήκους 5.359,00μ.
2. Η κατασκευή νέας δεξαμενής ωφέλιμου όγκου 150κ.μ.
3. Η σύνδεση της νέας δεξαμενής, με το εσωτερικό δίκτυο, με την παλιά δεξαμενή και με το εξωτερικό δίκτυο από Κλεισώρεια.

Νέο έργο προς ένταξη με τίτλο: «Ύδρευση οικισμών Δ.Ε. Νεάπολης Δήμου Βοΐου», συνολικού προϋπολογισμού 363.000€.

Το έργο αφορά την επίλυση των υδρευτικών προβλημάτων και την αντικατάσταση των δικτύων ύδρευσης των οικισμών της Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης του Δήμου Βοΐου. Συγκεκριμένα οι επεμβάσεις θα γίνουν στους οικισμούς Βελανιδιάς και Δρυοβούνου, οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα ύδρευσης.
Το έργο πραγματοποιείται σε δύο υποέργα:
Υποέργο 1ο : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ
Υποέργο 2ο : ΕΠΙΛΥΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΡΥΟΒΟΥΝΟΥ Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ

Υποέργο 1ο : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ
Το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης αποτελείται από αμιαντοσωλήνες και πλαστικούς σωλήνες PVC. Το τμήμα που αποτελείται από PVC είναι σε καλή κατάσταση και δεν θα αντικατασταθεί.
Σύμφωνα με τις αναφορές των υπεύθυνων συντήρησης και λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης παρατηρείται μεγάλο ποσοστό διαρροών και βλαβών  των σωλήνων του εσωτερικού δικτύου  με αποτέλεσμα να υπάρχουν συχνές διακοπές στην υδροδότηση του Οικισμού, μεγάλες απώλειες πίεσης και νερού και γενικά χαμηλή ποιότητα υδροδότησης των κατοίκων.
Αναλυτικά τα προς κατασκευή έργα είναι:
1.    Αντικατάσταση του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης από αγωγούς HDPE 12,5 atm 3ης γενιάς. Το συνολικό μήκος των προς εγκατάσταση αγωγών είναι 1782m.
2.     Εγκατάσταση πυροσβεστικού κρουνού δύο λήψεων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης σε ΜΙΑ (1) θέση στο δίκτυο της ΖΩΝΗΣ Α που τροφοδοτείται από την μεγάλη δεξαμενή Δ2 .
3.    Πρόβλεψη για κατασκευή 80 συνδέσεων παροχών ύδρευσης προς τους καταναλωτές.
4.    Κατασκευή  φρεατίων απομόνωσης, ελέγχου και διακλάδωσης στις προβλεπόμενες από τα σχέδια της μελέτης θέσεις.
5.    Αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων.

Υποέργο 2ο : ΕΠΙΛΥΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΡΥΟΒΟΥΝΟΥ Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ
Στον οικισμό του Δρυόβουνου δεν υπάρχει πρόβλημα επάρκειας του νερού ύδρευσης, ούτε της ποιότητάς του. Το νερό με το οποίο υδροδοτείται ο οικισμός προέρχεται από γεώτρηση, σε απόσταση 1χλμ περίπου δυτικά του οικισμού. Το δίκτυο μεταφοράς του νερού της γεώτρησης στην δεξαμενή υδροδότησης του οικισμού, μήκους 2,46χλμ, παρουσιάζει κατά τη λειτουργία του θραύσεις. Τα σπασίματα οφείλονται αφενός στην παλαιότητα του δικτύου, αφετέρου στην ανύπαρκτη, πρακτικά, αντιπληγματική προστασία της εγκατάστασης.
Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τις παρακάτω παρεμβάσεις:
1.    Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης αποτελούμενου από πλαστικό σωλήνα από πολυαιθυλένιο HDPE συνολικού μήκους 2.430,0 m
2.    Κατασκευή φρεατίων εξαερισμού και εκκένωσης στις προβλεπόμενες από τα σχέδια της μελέτης θέσεις.

Νέο έργο προς ένταξη με τίτλο: «Εσωτερικό και εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης οικισμού Καλονερίου Δήμου Βοΐου», συνολικού προϋπολογισμού 930.000 €.

Το έργο αφορά την αντικατάσταση του εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου ύδρευσης του οικισμού Καλονερίου του Δήμου Βοΐου.
Σήμερα για την υδροδότηση του οικισμού χρησιμοποιούνται δύο δεξαμενές.
Η πρώτη κατασκευάστηκε με το έργο της γεώτρησης του Μύριχου στην περιοχή της Αγίας Κυριακής, είναι 250m3 από οπλισμένο σκυρόδεμα και βρίσκεται σε άριστη κατάσταση. Τροφοδοτείται από το Φράγμα της Πραμόριτσας και τη γεώτρηση του Μύριχου με τη μεσολάβηση Αντλιοστασίων.
Η δεύτερη δεξαμενή όγκου 120m3 περίπου βρίσκεται πολύ κοντά στον οικισμό, είναι πέτρινη και σήμερα ο οικισμός τροφοδοτείται αποκλειστικά από αυτήν, ενώ η κατάστασή της χαρακτηρίζεται κακή. Στη δεξαμενή αυτή οδηγούνται τα νερά της γεώτρησης «Αγίου Γεωργίου» με άντληση. Στο παρελθόν, διατίθενται στους θαλάμους της δεξαμενής αυτής και τα νερά της γεώτρησης «Ντρανοβίκου»  και των πηγών της περιοχής «Κόπου», αλλά λόγω της κακής ποιότητας που έχουν καταργήθηκαν οι υδροληψίες από τις δύο αυτές πηγές.
Το εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης του οικισμού Καλονερίου κατασκευάσθηκε περίπου το 1955 από αμιαντοτσιμεντοσωλήνες. Σύμφωνα με τις αναφορές των υπεύθυνων συντήρησης παρατηρείται μεγάλο ποσοστό διαρροών και συχνές θραύσεις των αγωγών του εσωτερικού δικτύου, με αποτέλεσμα συχνές διακοπές στην υδροδότηση του οικισμού και χαμηλή ποιότητα υδροδότησης των κατοίκων. Επιπλέον, παρατηρούνται πολύ χαμηλές πιέσεις στα υψηλά τμήματα του οικισμού.

Πιο αναλυτικά ως παραδοτέα της πράξης αποτελούν:
– Κατασκευή νέου εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του οικισμού από σωλήνες πολυαιθυλενίου HDPE 3ης γενιάς συνολικού μήκους 10.215m
– Αντικατάσταση υφιστάμενου καταθλιπτικού αγωγού HDPE Φ110, πίεσης PN 12,5atm μήκους 1.110,00μ. και τοποθέτηση καλωδίου τύπου στο ίδιο σκάμμα για ενσύρματη επικοινωνία αντλιοστασίου – δεξαμενής.
– Τοποθέτηση νέου αγωγού εκκένωσης της δεξαμενής. μήκους 382,00μ.
– Εργασίες βελτίωσης και αναβάθμισης της υφιστάμενης παλιάς Δεξαμενής στην περιοχή Αγ. Αθανασίου, εγκατάσταση μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ισχύος και αυτοματισμού καθώς και κατασκευή νέας περίφραξης και πύλης εισόδου.

Επίσης ο Περιφερειάρχης Γιώργος Δακής υπέγραψε την ένταξη της πράξης «Αντιμετώπιση Κατολισθητικών Φαινομένων Οικισμού Πλατανιάς Δήμου Βοΐου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013, προϋπολογισμού 200.000€ και την ένταξη της πράξης «Επίλυση Υδρευτικού Προβλήματος Οικισμού Αλιάκμονα Δ.Ε. Νεάπολης Δήμου Βοΐου» προϋπολογισμού 450.000€.

Τεχνικά χαρακτηριστικά του πρώτου έργου:
Νέα διαμορφωμένη ευσταθής κατάσταση των πρανών της περιοχής.
Νέος αγωγός ύδρευσης μήκους 156μ.
Αποκατάσταση οδοστρωμάτων των παρακείμενων οδών.
Τοιχείο αντιστήριξης.

Το φυσικό αντικείμενο του δεύτερου έργου περιλαμβάνει τις παρακάτω παρεμβάσεις:
Κατασκευή δικτύου μεταφοράς νερού με ροή βαρύτητας από τις πηγές στη θέση «Μότση λάκκος» μέχρι τη δεξαμενή του οικισμού και υδρομάστευση πηγής με κατασκευή του υδρομαστευτικού έργου σε μέτωπο μήκους 20μ.

To Top