Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Υποβολή αιτήσεων στο Πρόγραμμα Επιδότησης Διακοπών Εργαζομένων, Ανέργων και των οικογενειών τους

Το Σωματείο Χειριστών Μηχανημάτων ενημερώνει τους εργαζόμενους ότι από τις 11 Σεπτέμβρη 2015 ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων στο Πρόγραμμα Επιδότησης Διακοπών Εργαζομένων, Ανέργων και των οικογενειών τους με επιταγή κοινωνικού τουρισμού 2015-2016.
Οι συνάδελφοι χειριστές εργαζόμενοι και άνεργοι θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της διαδικτυακής πύλης του Ο.Α.Ε.Δ . Οι συνάδελφοι χειριστές οφείλουν να προσέλθουν εγκαίρως στις Υπηρεσίες του Ο.Α.ΕΔ., για την έκδοση κωδικών πρόσβασης.
Για την έκδοση κωδικών πρόσβασης είναι απαραίτητο να προσκομίσουν στον Ο.Α.ΕΔ, την ταυτότητα, το εκκαθαριστικό σημείωμα και το ΑΜΚΑ.
Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις θα υποβάλλονται από όλους τους ενδιαφερόμενους χειριστές δικαιούχους μέχρι την 24 Σεπτεμβρίου και ώρα 23.59. Σε όσες περιπτώσεις απαιτούνται δικαιολογητικά, αυτά επισυνάπτονται στις ηλεκτρονικές αιτήσεις.
Ωστόσο αν κάποιοι δικαιούχοι αδυνατούν να επισυνάψουν τα δικαιολογητικά τους ηλεκτρονικά, όταν αυτά απαιτούνται μπορούν να προσέλθουν στον Ο.Α.ΕΔ για την προσκόμισή τους μέχρι αι την 25 Σεπτέμβρη 2015 και ώρα 15.00.
Δικαιούχοι του προγράμματος είναι όλοι οι χειριστές εργαζόμενοι και άνεργοι μαζί με τις οικογένειές τους οι οποίοι το έτος 2014:
Είχαν 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του ΙΚΑ ΕΤΑΜ
Ή έλαβαν επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον 2 μηνών
Ή συγκεντρώνουν 50 ημέρες αθροιστικά από τα παραπάνω
Καθώς και εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ

Για πληροφορίες στο τηλ. 2461033931
Για το Δ.Σ.

To Top