Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Χάραξη διαφορετικής πολιτικής για την Ισότητα των Φύλων από την Φωτεινή Κούβελα

Η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, κα Φωτεινή Κούβελα, παρευρέθηκε την Πέμπτη 2 Απριλίου στην ημερίδα με θέμα: ″Ισότητα των Φύλων και Ανάπτυξη σε Τοπικό Επίπεδο″, η οποία διοργανώθηκε στο πλαίσιο του έργου ″Εξειδίκευση του πρότυπου Συστήματος Ένταξης της Ισότητας των Φύλων ανά φορέα πολιτικής, καθώς και πιλοτική ανάπτυξη και εφαρμογή Περιφερειακών και Τοπικών Προγραμμάτων Ισότητας των Φύλων στην περιφέρεια και δήμους της αποκεντρωμένης διοίκησης Αττικής».
Η κα Κούβελα ανέφερε αρχικά ότι, τα τελευταία πέντε χρόνια, η πολύπλευρη επίθεση της κρίσης και των μνημονίων στα κεκτημένα δικαιώματα των γυναικών, πολλαπλασίασε τα εμπόδια ισότιμης ένταξής τους στην αγορά εργασίας, οδηγώντας έτσι ένα τεράστιο αριθμό νέων κυρίως γυναικών στην ανεργία.
Επισήμανε πως η ανατροπή της παραπάνω πορείας συνδέεται ευθέως με τη χάραξη μιας διαφορετικής πολιτικής. Πιο συγκεκριμένα, αυτό σημαίνει την ενίσχυση της παρούσας νομοθεσίας, τη διάχυση της τεχνογνωσίας γύρω από το σχεδιασμό πολιτικών προώθησης της Ισότητας των Φύλων και την ένταξη της οπτικής της Ισότητας των Φύλων στις Δημόσιες Πολιτικές.
Σύμμαχος σε αυτή την προσπάθεια της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων είναι και η τοπική αυτοδιοίκηση. Η ένταξη της ισότητας των φύλων στις πολιτικές των Περιφερειών και των Δήμων αποτελεί επιτακτική ανάγκη, τόνισε η Γενική Γραμματέας, καθώς το περιφερειακό και τοπικό επίπεδο διακυβέρνησης μπορεί να συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό, ώστε να γίνει αντιληπτή η έννοια του φύλου στη θεώρηση της δημοκρατίας. Η τοπική αυτοδιοίκηση ως «εξουσία εγγύτερη στον πολίτη» και άρα πιο προσβάσιμη στην τοπική κοινωνία, αποτελεί βασικό φορέα άσκησης πολιτικής και προνομιακό πεδίο για την προώθηση της έμφυλης ισότητας.
Πιο συγκεκριμένα, σε επίπεδο Β’ βαθμού Αυτοδιοίκησης η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) θα συμβάλει στη συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων (ΠΕΠΙΣ) σε κάθε περιφέρεια. Σε επίπεδο Α’ βαθμού Αυτοδιοίκησης, προωθείται η υπογραφή της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις τοπικές κοινωνίες, στο πλαίσιο της οποίας κάθε δήμος καλείται να συγκροτήσει Δημοτική Επιτροπή Ισότητας (ΔΕΠΙΣ).
Τέλος, η κα Κούβελα αναφέρθηκε στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων και στη δέσμευση για την αναμόρφωση και την επικαιροποίησή του σε τομείς άμεσης προτεραιότητας όπως είναι η εργασία, η αντιμετώπιση της φτώχειας, η ανεργία, τα ασφαλιστικά δικαιώματα, τα δικαιώματα υγείας, η εκπαίδευση, καθώς και ο τομέας αντιμετώπισης της έμφυλης βίας.

To Top