Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

1ο Διεθνές Συνέδριο των ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας θα πραγματοποιήσει στις 01 – 03 Ιουνίου στις κτιριακές εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη το 1ο ΔΙΕΘΝΕΣ Συνέδριο με τίτλο:
«Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας »

Οι Σύνεδροι θα παρακολουθήσουν εισηγήσεις από τους παρακάτω προσκεκλημένους Καθηγητές και διακεκριμένους μηχανικούς:

1)Καθ. Κ. Ευάγγελο Διαλυνά, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – Μέλος του ΔΣ της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ).
2)Καθ. Κ. Γεώργιο Στεφανίδη, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών.
3)Καθ. κ. Aydogan Ozdemir, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κωνσταντινούπολης.
4)Καθ. κ. Stefan Junne, Τμήμα Μηχανικής των Βιοδιεργασιών, Πολυτεχνείο του Βερολίνου.
5)Δρ-Μηχ. Νικόλαος Cruz-Μπουρνάζου, Τμήμα Μηχανικής των Βιοδιεργασιών, Πολυτεχνείο του Βερολίνου.
6)Κ. Βασίλειος Λούρδας, ΚΝΧ Association, Βρυξέλλες, Βέλγιο.
7)Δρ-Μηχ Νικόλαος Γκλιάτης, GDS systems, Αθήνα.
8)Κ. Αθανάσιος Παπότης, Ευρωσύμβουλοι ΑΕ, Θεσσαλονίκη.
9)Επ. Καθ. κ. Χριστοφορίδης Γεώργιος, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.
10)Δρ-Αρχαιολόγος κα Γεωργία Καραμήτρου-Μεντεσσίδη καθώς και εισηγήσεις και workshop στο πλαίσιο της θεματικής του.

Με το 1ο Διεθνές Συνέδριο Ενέργειας, το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, κάνει μια προσπάθεια οργανωμένης συμμετοχής των Μηχανικών στο δημόσιο διάλογο και δρομολογεί την ανταλλαγή επιστημονικών απόψεων σε θέματα όπως: η Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων, τα Έξυπνα Δίκτυα, η Διανεμημένη Παραγωγή Ενέργειας οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, και η Προστασία του Περιβάλλοντος.

Για περισσότερες πληροφορίες, www.bee-res.gr
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Κοζάνη Κοίλα Κοζάνης, 50100

Τηλ. Κέντρο 24610 40161-4 , 24610 68000 (εσωτ.: 103, 610)
24610 39682

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Στημονιάρης Δημήτριος_dstimoniaris@yahoo.gr
Δημήτρης Τσιαμήτρος dtsiamitros@gmail.com +30 6931 974828 & Βάια Ζαχαράκη
vaiazaxar@yahoo.gr +30 6974 477789

To Top