Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Σεμινάριο: «Αφύπνιση στις Γλώσσες και στους Πολιτισμούς» 1η συνάντηση εκπαιδευτικών

Η επαφή του ανθρώπου-κοινότητα, του ανθρώπου-λαού, του ανθρώπου-κοινωνία με το περιβάλλον του, πραγματοποιείται, κυρίως, μέσω των γλωσσών. Είναι σημαντικό, λοιπόν, ένα κριτικό και ανθρωποκεντρικό κοίταγμα των γλωσσών, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μεταξύ μας ανταλλάσοντας πολιτισμούς και κτίζοντας, συνδυαστικά και πολυτροπικά, γέφυρες κατανόησης και συν-αντίληψης.

Με απώτερο στόχο την οργάνωση της 1ης Γιορτής Πολυγλωσσίας του Καλλικρατικού μας Δήμου, ο ΟΑΠΝ του Δήμου Κοζάνης, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δ. Μακεδονίας και τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, τα οποία εκδήλωσαν ενδιαφέρον να συμμετέχουν στα προκαταρκτικά σεμινάρια Πολυγλωσσίας και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, διοργανώνει το Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2014 από τις 15.30 έως τις 19.00 στο Κοβεντάρειο, σεμινάριο με θέμα: «Αφύπνιση στις Γλώσσες και στους Πολιτισμούς του Καλλικρατικού Δήμου Κοζάνης» με υπεύθυνη επιμόρφωσης, την ειδική σε θέματα πολυγλωσσίας και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, Δρ. Αργυρώ Μουμτζίδου.

Πρόκειται, για εισαγωγικό σεμινάριο στις γλωσσικές και εκπαιδευτικές πολιτικές καθώς και στην καινοτομία «Αφύπνιση στις Γλώσσες», προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και να εμπλουτίσουν τις στρατηγικές τους σε θέματα διαχείρισης της πολυγλωσσίας της τάξης τους.

Το σεμινάριο επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει τους εκπαιδευτικούς απέναντι στην ενδο-ομαδική και δια-ομαδική διαφορετικότητα, που αντιμετωπίζει ο εκπαιδευτικός εντός και εκτός του εκπαιδευτικού του πλαισίου, καθώς και στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των καινοτομιών.

Στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα πολυγλωσσίας και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και στην ενημέρωση της κοινωνίας για θέματα γλωσσοδιδακτικής, νευρογλωσσολογίας, ψυχογλωσσολογίας και κοινωνιογλωσσολογίας.

Στην πρώτη συνάντηση θα καθοριστούν οι άξονες του σεμιναρίου, θα διευκρινιστούν οι στόχοι, θα γίνει μία πρώτη επισκόπηση πεδίου στην καινοτομία «Αφύπνιση στις Γλώσσες» και θα δοθεί ερωτηματολόγιο αυτοβιογραφικού -αναστοχαστικού χαρακτήρα.

To Top