Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Κάλυψη 108 (Θέσεων) ανειδίκευτου προσωπικού

ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΡ./ΗΜ.ΛΚΔΜ/7563/22.05.2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ 108 (ΘΕΣΕΩΝ) ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΡΓΑΤΩΝ) ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  (60 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ)

To ΛΚΔΜ ενδιαφέρεται για την πρόσληψη 108(εκατόν οκτώ) εκτάκτων ημερομισθίων ανειδίκευτων εργατών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Ορυχείων & Μονάδων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ:
http://www.dei.gr//Documents2/PROSLIPSEIS%20HMEROMISTHION/lkdm2mina52014.pdf

To Top