Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Υποβολή δικαιολογητικών των δικαιούχων του νόμου 2643/1998

Τους ενδεικτικούς πίνακες με τη βαθμολόγηση των προστατευόμενων του νόμου 2643/1998, ανά κατηγορία προστασίας και εκπαίδευσης των δικαιούχων, ανήρτησε η διοίκηση του ΟΑΕΔ στο site του Οργανισμού www.oaed.gr
Πρόκειται για τους πίνακες που συντάχθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ μετά την υποβολή αιτήσεων – υπεύθυνων δηλώσεων των δικαιούχων προστατευόμενων του σχετικού νόμου, δηλαδή ατόμων με ειδικές ανάγκες, πολύτεκνων, τέκνων αγωνιστών της εθνικής αντίστασης, τέκνων αναπήρων, τρίτεκνων κλπ.
Πέραν των πινάκων βαθμολόγησης στο site του Οργανισμού αναρτήθηκαν και οι πίνακες με τις αιτήσεις όσων εξαιρούνται από τη διαδικασία της μοριοδότησης.
Η διοίκηση του ΟΑΕΔ καλεί τους δικαιούχους που συμπεριλήφθηκαν στον πίνακα βαθμολόγησης και έχουν μοριοδοτηθεί, να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός δεκαπέντε (15) ημερών, δηλαδή από σήμερα 10-12-2015 έως Πέμπτη 24-12-2015.

To Top