Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Πολιτική

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2014, ώρα 19.00

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης συνεδριάζει την Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 19:00 στο «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτίριο του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

Ψήφιση Προϋπολογισμού έτους 2015 του Δήμου Κοζάνης

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

To Top