Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Διορισμοί εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2013- 2014

 Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι καλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή στις διαδικασίες διορισμού σχολικού έτους 2013-2014-Κατάρτιση οριστικών πινάκων διορισμού: α) αναπληρωτών με πραγματική προϋπηρεσία (ποσοστό 40% β) 24μήνου και γ) 30μήνου σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ02 Φιλολόγων, ΠΕ03 Μαθηματικών, ΠΕ04.02 Χημικών, ΠΕ14.04 Γεωπόνων-Δασολογίας και Φυσ. Περιβάλλοντος, ΠΕ15 Οικιακής Οικονομίας, ΠΕ17.02 Μηχανολόγων-Ναυπηγών ΑΣΕΤΕΜ/ΤΕΙ/ΚΑΤΕΕ-Τεχνολόγων Ενεργ. Τεχν. (με κατεύθυνση Ενεργειακού Μηχανολόγου), ΠΕ17.03 Ηλεκτρολόγων ΑΕΤΕΜ/ΤΕΙ/ΚΑΤΕΕ-Τεχνολόγων Ενεργ. Τεχν. (με κατεύθυνση Ενεργειακού Ηλεκτρολόγου, ΠΕ18.18 Οχημάτων ΤΕΙ ΚΑΙ ΠΕ18.23 Ναυτ. Μαθημ. (Πλοιάρχων) της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9, του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ. Α/19-5-2010)

Εν όψει των ανωτέρω, έχουν ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα http://eaitisi.sch.gr προσωρινοί πίνακες διορισμών των ανωτέρω κλάδων

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 16-1-2014 έως 20-1-2014

Ολόκληρη η εγκύκλιος είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Κοζάνης καθώς και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

To Top