Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Στατιστικά στοιχεία ΟΑΕΔ – Μάιος 2014

   Α. ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]

   Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων1 με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία) για τον μήνα Μάϊο 2014 ανήλθε σε 814.693 άτομα. Από αυτά 446.660 (ποσοστό 54,83%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών, και 368.033 (ποσοστό 45,17%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

   Από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων οι 333.504 είναι <άνδρες> (ποσοστό 40,94%) και οι 481.189 είναι <γυναίκες> (ποσοστό 59,06%).

   Στην ηλικιακή ομάδα <κάτω των 30 ετών> το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 201.612 άτομα (ποσοστό 24,75%), στην ηλικιακή ομάδα <από 30 έως και 54 ετών> ανήλθε σε 510.417 άτομα (ποσοστό 62,65%) και στην ηλικιακή ομάδα <από 55 ετών και άνω> ανήλθε σε 102.664 άτομα (ποσοστό 12,60%).
   Στο εκπαιδευτικό επίπεδο <χωρίς εκπαίδευση> το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 13.481 άτομα (ποσοστό 1,65%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)> ανήλθε σε 275.987 άτομα (ποσοστό 33,88%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <δευτεροβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 398.162 άτομα (ποσοστό 48,87%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο <τριτοβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 127.063 άτομα (ποσοστό 15,60%).
   Στους <Έλληνες υπηκόους> το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 764.672 άτομα (ποσοστό 93,86%), στους <υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης> ανήλθε σε 11.097 άτομα (ποσοστό 1,36%) και στους <υπηκόους τρίτων χωρών> ανήλθε σε 38.924 άτομα (ποσοστό 4,78%).
   Β.ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΙΠΩΝ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]

   Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία) για τον μήνα Μάϊο 2014 ανήλθε σε 142.064 άτομα όπου 65.824 (ποσοστό 46,33%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών, και 76.240 (ποσοστό 53,67%) εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

   Από το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία οι 58.570 είναι <άνδρες> (ποσοστό 41,23%) και οι 83.494 είναι <γυναίκες> (ποσοστό 58,77%).

   Στην ηλικιακή ομάδα <κάτω των 30 ετών> το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 29.722 άτομα (ποσοστό 20,92%), στην ηλικιακή ομάδα <από 30 έως και 54 ετών> ανήλθε σε 85.286 άτομα (ποσοστό 60,03%) και στην ηλικιακή ομάδα <από 55 ετών και άνω> ανήλθε σε 27.056 άτομα (ποσοστό 19,04%).
   Στο εκπαιδευτικό επίπεδο <χωρίς εκπαίδευση> το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 5.221 άτομα (ποσοστό 3,68%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)> ανήλθε σε 59.032 άτομα (ποσοστό 41,55%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <δευτεροβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 58.854 άτομα (ποσοστό 41,43%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο <τριτοβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 18.957 άτομα (ποσοστό 13,34%).
   Στους <Έλληνες υπηκόους> το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 126.792 άτομα (ποσοστό 89,25%), στους <υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης> ανήλθε σε 2.834 άτομα (ποσοστό 1,99%) και στους <υπηκόους τρίτων χωρών> ανήλθε σε 12.438 άτομα (ποσοστό 8,76%).

    

   Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

   Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων2 για τον μήνα Μάϊο 2014 (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 94.242 άτομα από τα οποία οι 88.925 (ποσοστό 94,36%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 5.317 (ποσοστό 5,64%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων.

   Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων οι 48.747 είναι <άνδρες> (ποσοστό 51,73%) και οι 45.495 είναι <γυναίκες> (ποσοστό 48,27%).

   Στην ηλικιακή ομάδα <κάτω των 30 ετών> το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 17.876 άτομα (ποσοστό 18,97%), στην ηλικιακή ομάδα <από 30 έως και 54 ετών> ανήλθε σε 68.930 άτομα (ποσοστό 73,14%) και στην ηλικιακή ομάδα <από 55 ετών και άνω> ανήλθε σε 7.436 άτομα (ποσοστό 7,89%).

   Στο εκπαιδευτικό επίπεδο <χωρίς εκπαίδευση> το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 937 άτομα (ποσοστό 0,99%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)> ανήλθε σε 30.581 άτομα (ποσοστό 32,45%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <δευτεροβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 47.214 άτομα (ποσοστό 50,10%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο <τριτοβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 15.510 άτομα (ποσοστό 16,46%).

   Στους <Έλληνες υπηκόους> το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 82.921 άτομα (ποσοστό 87,99%), στους <υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης> ανήλθε σε 2.352 άτομα (ποσοστό 2,50%) και στους <υπηκόους τρίτων χωρών> ανήλθε σε 8.969 άτομα (ποσοστό 9,52%).

   statistika

    

    

    

    

   To Top