Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Εγγραφές βρεφών και νηπίων για το Σχολικό Έτος 2014- 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΠΑΠ του Δήμου Εορδαίας ανακοινώνει πως οι εγγραφές βρεφών και νηπίων για το Σχολικό Έτος 2014- 2015 στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς & στον Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό του Δήμου Εορδαίας θα γίνουν από 2/6/14 έως 30/6/14.

Απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτηση (δίδεται από την υπηρεσία)
2. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως του παιδιού.
3. Βεβαίωση εργοδότη της μητέρας.
4. Κάρτα ανεργίας.
5. Βεβαίωση Παιδίατρου για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού.
6. Αντίγραφο Εκκαθαριστικού εφορίας τρέχοντος έτους.
7. Υπεύθυνη Δήλωση.
8. Για την εγγραφή του παιδιών αλλοδαπών γονέων στον σταθμό, εκτός των προηγούμενων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

Πληροφορίες στο γραφείο του Β’ Παιδικού Σταθμού Πτολεμαΐδας, κα Τσιώμπρα Φανή Καραζάνου 1 (πίσω από την Αγία Σκέπη) , κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 11:00 έως 14:00 μ.μ.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2463024638.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΠΑΠ

ΘΕΟΠΙΣΤΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΔΟΥ

To Top