Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΟΑΕΔ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

Α. ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]

Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων1 με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία) για τον μήνα Σεπτέμβριο 2014 ανήλθε σε 832.618 άτομα. Από αυτά 448.941 (ποσοστό 53,92%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών, και 383.677 (ποσοστό 46,08%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.
Από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων οι 325.205 είναι <άνδρες> (ποσοστό 39,06%) και οι 507.413 είναι <γυναίκες> (ποσοστό 60,94%).
Στην ηλικιακή ομάδα <15-19 ετών> το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 12.121 άτομα (ποσοστό 1,46%), στην ηλικιακή ομάδα <20-24 ετών> ανήλθε σε 80.831 άτομα (ποσοστό 9,71%), στην ηλικιακή ομάδα <25-29 ετών> ανήλθε σε 121.637 άτομα (ποσοστό 14,61%), στην ηλικιακή ομάδα <30-44 ετών> ανήλθε σε 336.256 άτομα (ποσοστό 40,39%), στην ηλικιακή ομάδα <45-54 ετών> ανήλθε σε 177.604 άτομα (ποσοστό 21,33%), στην ηλικιακή ομάδα <55-64 ετών> ανήλθε σε 96.699 άτομα (ποσοστό 11,61%) και στην ηλικιακή ομάδα <65 ετών και άνω> ανήλθε σε 7.470 άτομα (ποσοστό 0,90%).

Στο εκπαιδευτικό επίπεδο <χωρίς εκπαίδευση> το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 15.054 άτομα (ποσοστό 1,81%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)> ανήλθε σε 261.461 άτομα (ποσοστό 31,40%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <δευτεροβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 405.138 άτομα (ποσοστό 48,66%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο <τριτοβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 150.965 άτομα (ποσοστό 18,13%).
Στους <Έλληνες υπηκόους> το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 786.705 άτομα (ποσοστό 94,49%), στους <υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης> ανήλθε σε 10.666 άτομα (ποσοστό 1,28%) και στους <υπηκόους τρίτων χωρών> ανήλθε σε 35.247 άτομα (ποσοστό 4,23%).

Β.ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΙΠΩΝ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]

Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία) για τον μήνα Σεπτέμβριο 2014 ανήλθε σε 135.482 άτομα όπου 66.983 (ποσοστό 49,44%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών, και 68.499 (ποσοστό 50,56%) εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Από το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία οι 53.819 είναι <άνδρες> (ποσοστό 39,72%) και οι 81.663 είναι <γυναίκες> (ποσοστό 60,28%).

Στην ηλικιακή ομάδα <15-19 ετών> το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 1.491 άτομα (ποσοστό 1,10%), στην ηλικιακή ομάδα <20-24 ετών> ανήλθε σε 9.282 άτομα (ποσοστό 6,85%), στην ηλικιακή ομάδα <25-29 ετών> ανήλθε σε 17.467 άτομα (ποσοστό 12,89%), στην ηλικιακή ομάδα <30-44 ετών> ανήλθε σε 49.950 άτομα (ποσοστό 36,87%), στην ηλικιακή ομάδα <45-54 ετών> ανήλθε σε 30.672 άτομα (ποσοστό 22,64%), στην ηλικιακή ομάδα <55-64 ετών> ανήλθε σε 23.418 άτομα (ποσοστό 17,28%) και στην ηλικιακή ομάδα <65 ετών και άνω> ανήλθε σε 3.202 άτομα (ποσοστό 2,36%).

Στο εκπαιδευτικό επίπεδο <χωρίς εκπαίδευση> το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 5.383 άτομα (ποσοστό 3,97%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)> ανήλθε σε 52.751 άτομα (ποσοστό 38,94%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <δευτεροβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 55.801 άτομα (ποσοστό 41,19%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο <τριτοβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 21.547 άτομα (ποσοστό 15,90%).

Στους <Έλληνες υπηκόους> το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 123.427 άτομα (ποσοστό 91,10%), στους <υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης> ανήλθε σε 2.286 άτομα (ποσοστό 1,69%) και στους <υπηκόους τρίτων χωρών> ανήλθε σε 9.769 άτομα (ποσοστό 7,21%).
Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων2 για τον μήνα Σεπτέμβριο 2014 (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 111.072 άτομα από τα οποία οι 108.891 (ποσοστό 98,04%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 2.181 (ποσοστό 1,96%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων.

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων οι 44.796 είναι <άνδρες> (ποσοστό 40,33%) και οι 66.276 είναι <γυναίκες> (ποσοστό 59,67%).

Στην ηλικιακή ομάδα <15-19 ετών> το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 72 άτομα (ποσοστό 0,06%), στην ηλικιακή ομάδα <20-24 ετών> ανήλθε σε 3.987 άτομα (ποσοστό 3,59%), στην ηλικιακή ομάδα <25-29 ετών> ανήλθε σε 17.568 άτομα (ποσοστό 15,82%), στην ηλικιακή ομάδα <30-44 ετών> ανήλθε σε 58.215 άτομα (ποσοστό 52,41%), στην ηλικιακή ομάδα <45-54 ετών> ανήλθε σε 22.810 άτομα (ποσοστό 20,54%), στην ηλικιακή ομάδα <55-64 ετών> ανήλθε σε 8.092 άτομα (ποσοστό 7,29%) και στην ηλικιακή ομάδα <65 ετών και άνω> ανήλθε σε 328 άτομα (ποσοστό 0,30%).

 Στο εκπαιδευτικό επίπεδο <χωρίς εκπαίδευση> το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 1.151 άτομα (ποσοστό 1,04%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)> ανήλθε σε 27.483 άτομα (ποσοστό 24,74%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <δευτεροβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 47.384 άτομα (ποσοστό 42,66%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο <τριτοβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 35.054 άτομα (ποσοστό 31,56%).

Στους <Έλληνες υπηκόους> το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 102.928 άτομα (ποσοστό 92,67%), στους <υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης> ανήλθε σε 1.952 άτομα (ποσοστό 1,76%) και στους <υπηκόους τρίτων χωρών> ανήλθε σε 6.192 άτομα (ποσοστό 5,57%).

 

To Top