Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΟΑΕΔ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014

Α. ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]

Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία) για τον μήνα Οκτώβριο 2014 ανήλθε σε 847.843 άτομα. Από αυτά 453.044 (ποσοστό 53,43%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών, και 394.799 (ποσοστό 46,57%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.
Από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων οι 333.657 είναι <άνδρες> (ποσοστό 39,35%) και οι 514.186 είναι <γυναίκες> (ποσοστό 60,65%).
Στην ηλικιακή ομάδα <15-19 ετών> το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 11.523 άτομα (ποσοστό 1,36%), στην ηλικιακή ομάδα <20-24 ετών> ανήλθε σε 80.969 άτομα (ποσοστό 9,55%), στην ηλικιακή ομάδα <25-29 ετών> ανήλθε σε 123.015 άτομα (ποσοστό 14,51%), στην ηλικιακή ομάδα <30-44 ετών> ανήλθε σε 343.250 άτομα (ποσοστό 40,49%), στην ηλικιακή ομάδα <45-54 ετών> ανήλθε σε 182.067 άτομα (ποσοστό 21,47%), στην ηλικιακή ομάδα <55-64 ετών> ανήλθε σε 99.286 άτομα (ποσοστό 11,71%) και στην ηλικιακή ομάδα <65 ετών και άνω> ανήλθε σε 7.733 άτομα (ποσοστό 0,91%).

Στο εκπαιδευτικό επίπεδο <χωρίς εκπαίδευση> το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 16.495 άτομα (ποσοστό 1,95%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)> ανήλθε σε 269.160 άτομα (ποσοστό 31,75%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <δευτεροβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 414.884 άτομα (ποσοστό 48,93%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο <τριτοβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 147.304 άτομα (ποσοστό 17,37%).
Στους <Έλληνες υπηκόους> το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 797.204 άτομα (ποσοστό 94,03%), στους <υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης> ανήλθε σε 12.146 άτομα (ποσοστό 1,43%) και στους <υπηκόους τρίτων χωρών> ανήλθε σε 38.493 άτομα (ποσοστό 4,54%).

Β.ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΙΠΩΝ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]

Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία) για τον μήνα Οκτώβριο 2014 ανήλθε σε 168.334 άτομα όπου 67.828 (ποσοστό 40,29%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών, και 100.506 (ποσοστό 59,71%) εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Από το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία οι 66.011 είναι <άνδρες> (ποσοστό 39,21%) και οι 102.323 είναι <γυναίκες> (ποσοστό 60,79%).

Στην ηλικιακή ομάδα <15-19 ετών> το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 1.502 άτομα (ποσοστό 0,89%), στην ηλικιακή ομάδα <20-24 ετών> ανήλθε σε 10.638 άτομα (ποσοστό 6,32%), στην ηλικιακή ομάδα <25-29 ετών> ανήλθε σε 20.999 άτομα (ποσοστό 12,47%), στην ηλικιακή ομάδα <30-44 ετών> ανήλθε σε 65.299 άτομα (ποσοστό 38,79%), στην ηλικιακή ομάδα <45-54 ετών> ανήλθε σε 39.586 άτομα (ποσοστό 23,52%), στην ηλικιακή ομάδα <55-64 ετών> ανήλθε σε 26.872 άτομα (ποσοστό 15,96%) και στην ηλικιακή ομάδα <65 ετών και άνω> ανήλθε σε 3.438 άτομα (ποσοστό 2,04%).

Στο εκπαιδευτικό επίπεδο <χωρίς εκπαίδευση> το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 5.981 άτομα (ποσοστό 3,55%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)> ανήλθε σε 70.234 άτομα (ποσοστό 41,72%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <δευτεροβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 70.325 άτομα (ποσοστό 41,78%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο <τριτοβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 21.794 άτομα (ποσοστό 12,95%).

Στους <Έλληνες υπηκόους> το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 146.027 άτομα (ποσοστό 86,75%), στους <υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης> ανήλθε σε 6.171 άτομα (ποσοστό 3,67%) και στους <υπηκόους τρίτων χωρών> ανήλθε σε 16.136 άτομα (ποσοστό 9,59%).
Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων2 για τον μήνα Οκτώβριο 2014 (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 100.399 άτομα από τα οποία οι 95.744 (ποσοστό 95,36%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 4.655 (ποσοστό 4,64%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων.
Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων οι 45.340 είναι <άνδρες> (ποσοστό 45,16%) και οι 55.059 είναι <γυναίκες> (ποσοστό 54,84%).

Στην ηλικιακή ομάδα <15-19 ετών> το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 90 άτομα (ποσοστό 0,09%), στην ηλικιακή ομάδα <20-24 ετών> ανήλθε σε 4.248 άτομα (ποσοστό 4,23%), στην ηλικιακή ομάδα <25-29 ετών> ανήλθε σε 15.110 άτομα (ποσοστό 15,05%), στην ηλικιακή ομάδα <30-44 ετών> ανήλθε σε 52.096 άτομα (ποσοστό 51,89%), στην ηλικιακή ομάδα <45-54 ετών> ανήλθε σε 20.773 άτομα (ποσοστό 20,69%), στην ηλικιακή ομάδα <55-64 ετών> ανήλθε σε 7.728 άτομα (ποσοστό 7,70%) και στην ηλικιακή ομάδα <65 ετών και άνω> ανήλθε σε 354 άτομα (ποσοστό 0,35%).

Στο εκπαιδευτικό επίπεδο <χωρίς εκπαίδευση> το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 1.399 άτομα (ποσοστό 1,39%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)> ανήλθε σε 27.492 άτομα (ποσοστό 27,38%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <δευτεροβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 47.415 άτομα (ποσοστό 47,23%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο <τριτοβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 24.093 άτομα (ποσοστό 24,00%).

Στους <Έλληνες υπηκόους> το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 91.276 άτομα (ποσοστό 90,91%), στους <υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης> ανήλθε σε 2.198 άτομα (ποσοστό 2,19%) και στους <υπηκόους τρίτων χωρών> ανήλθε σε 6.925 άτομα (ποσοστό 6,90%).

To Top