Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Προσωρινοί πίνακες βρεφονηπιακών σταθμών 2014-2015

«Ανακοίνωση Προσωρινών Πινάκων Επιλογής βρεφών και νηπίων στους Βρεφονηπιακών Σταθμών του ΟΑΕΔ για το Σχολικό Έτος 2014-2015»
Σήμερα, Δευτέρα 14-07-2014 αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο του Ο.Α.Ε.Δ., οι Προσωρινοί Πίνακες Επιλογής βρεφών και νηπίων στους Β.Ν.Σ. του ΟΑΕΔ για το Σχολ. Έτος 2014-2015 ως εξής:
1.Πίνακας βρεφών Α (βρέφη από 8 μηνών -1,5 ετών)
2.Πίνακας βρεφών Β (βρέφη από 1,5 ετών -2,5 ετών)
3.Πίνακας νηπίων (νήπια από 2,5 –την προσχολική ηλικία)

Οι παραπάνω πίνακες διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τα Πρακτικά των Α΄Βάθμιων Επιτροπών Επιλογής βρεφονηπίων, οι οποίες συγκροτήθηκαν με την αρ.πρωτ. 57076/3-7-2014 και Aπόφαση Διοικητή του ΟΑΕΔ.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να πληροφορηθούν τα αποτελέσματα από τους κατά τόπους Βρεφονηπιακούς Παιδικούς Σταθμούς του Ο.Α.Ε.Δ., όπου υπέβαλαν την αίτησή τους και από την ιστοσελίδα του Οργανισμού www.oaed.gr .
Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 49512/12-06-2014 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος, εντός πέντε(5) ημερών υποβάλλονται ενστάσεις στους κατά τόπους Β.Ν.Σ.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της εξέτασης των ενστάσεων από τις Δευτεροβάθμιες Επιτροπές, θα καταρτιστούν και θα αναρτηθούν μέχρι τέλους Ιουλίου οι οριστικοί Πίνακες Επιλογής, Αναπληρωματικών και Αποκλειόμενων βρεφών- νηπίων.

 

To Top