Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

«Ανακοίνωση Τελικών Πινάκων Επιλογής βρεφών και νηπίων στους Β.Ν.Σ. του ΟΑΕΔ για το Σχολ. Έτος 2014-2015»

Σήμερα, 28-07-2014 αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο του Ο.Α.Ε.Δ. οι Τελικοί Πίνακες Επιλογής βρεφών και νηπίων στους Β.Ν.Σ. του ΟΑΕΔ για το Σχολ. Έτος 2014-2015 ως εξής:
1.Πίνακας βρεφών Α (βρέφη από 8 μηνών -1,5 ετών)
2.Πίνακας βρεφών Β (βρέφη από 1,5 ετών -2,5 ετών)
3.Πίνακας νηπίων (νήπια από 2,5 –την προσχολική ηλικία)
4. Πίνακας μη δικαιούχων

Οι παραπάνω πίνακες διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τις εισηγήσεις των Επιτροπών Ενστάσεων και επιλογής βρεφών και νηπίων, οι οποίες συγκροτήθηκαν με την αρ. πρωτ.60469/14-07-2014 Απόφαση Διοικητή του ΟΑΕΔ.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να πληροφορηθούν τα αποτελέσματα από τους κατά τόπους Βρεφονηπιακούς Παιδικούς Σταθμούς του Ο.Α.Ε.Δ., όπου υπέβαλαν την αίτησή τους και από την ιστοσελίδα του Οργανισμού www.oaed.gr .

To Top