Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Υποβολή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπέβαλε επισήμως προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το καινούργιο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την περίοδο 2014-2020.

Στρατηγικός στόχος του νέου Προγράμματος είναι, σύμφωνα με την Ειδική Γραμματεία Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών, η μετάβαση της ελληνικής αγροτικής οικονομίας σε ένα ισχυρό και βιώσιμο αγρό-διατροφικό μοντέλο με ταυτόχρονη αύξηση της προστιθέμενης αξίας των εγχώριων αγροτικών προϊόντων.

Με τα επιμέρους προγράμματα και παρεμβάσεις, που περιλαμβάνονται σε αυτό, τόσο για τον Πυλώνα Ι, όσο και για τον Πυλώνα ΙΙ της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), η αγροτική ανάπτυξη συμβαδίζει με το νέο Εθνικό Αναπτυξιακό Πρότυπο, όπως αυτό αποτυπώνεται στο εγκεκριμένο Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης 2014-2020 και με τις προτεραιότητες του Προγράμματος Προσαρμογής του ελληνικού αγροτικού τομέα.

Η υποβολή του καινούργιου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης σηματοδοτεί μια νέα περίοδο για την αγροτική ανάπτυξη της χώρας μας, που με τη σειρά της θα συμβάλλει καθοριστικά στην ευρύτερη προσπάθεια για ανάκαμψη και ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας, επισήμανε σε δηλώσεις του ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γιώργος Καρασμάνης.

Στο καινούργιο Πρόγραμμα, πρόσθεσε ο κ. Καρασμάνης, αποτυπώνεται η βούληση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου για πλήρη αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων, ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων του αγροτικού μας τομέα, να προωθηθεί η επιχειρηματικότητα, η καινοτομία και η εξωστρέφεια, με παράλληλη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και ταυτόχρονο σεβασμό στο περιβάλλον και στη διατήρηση της αειφορίας.

To Top