Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Στο ΔΑΚ η υγειονομική εξέταση – πρακτική δοκιμασία και δικαιολογητικά των υποψηφίων ΤΕΦΑΑ 2015- Εξεταστικού Κέντρου Κοζάνης

Από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Τμήμα Φυσικής Αγωγής) Κοζάνης ανακοινώνεται ότι :
Η πρακτική δοκιμασία και υγειονομική εξέταση των υποψηφίων ΤΕΦΑΑ για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 θα πραγματοποιούνται στο Δ.Α.Κ. Κοζάνης από τη Δευτέρα 15– 06 – 2015 έως και την Παρασκευή 26 – 06 – 2015 ( ώρες 7:30 π.μ. έως 12:30 μ.μ ). Η επιτροπή δεν θα λειτουργήσει τις παρακάτω ημερομηνίες: Σάββατο 20-06-2015 και Κυριακή 21-06-2015.
Οι εξετάσεις των υποψηφίων που θα επιλέξουν ως τρίτο αγώνισμα την Κολύμβηση θα γίνουν στο Κολυμβητήριο της Πτολεμαΐδας, αφού εξεταστούν στα δύο άλλα αγωνίσματα που θα δηλώσουν, σε συνεννόηση με τον πρόεδρο της επιτροπής, τις ημερομηνίες :
Παρασκευή 19-6-2015 και Πέμπτη 25-06-2015 (11:30 π.μ. – 13.00 μ.μ.).
Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι που θα επιλέξουν την Κολύμβηση ως πρώτο αγώνισμα θα πρέπει πρώτα να προσέλθουν στο ΔΑΚ Κοζάνης , στη Γραμματεία της Επιτροπής Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας, και στη συνέχεια να εξεταστούν στο αγώνισμα της Κολύμβησης.
Η κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών και η υγειονομική εξέταση των υποψηφίων θα γίνεται την ( 1η ) πρώτη ημέρα που θα προσέρχονται στην επιτροπή για να εξεταστούν στα αγωνίσματα που θα επιλέξουν.
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους :

1.Δύο (2) μικρές φωτογραφίες.
2.Ακτινογραφία θώρακα με φωτογραφία του υποψηφίου , πάνω στην οποία θα υπάρχει η σφραγίδα και η υπογραφή του ιατρού.
3.Καρδιογράφημα με γνωμάτευση ιατρού.
4.Βεβαίωση οπτικής οξύτητας . Οι βεβαιώσεις των ιατρικών εξετάσεων μπορούν να έχουν εκδοθεί από νοσηλευτικό ίδρυμα του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ ή ιατρό του δημοσίου ή και από ιδιώτη γιατρό. Οι ιατρικές εξετάσεις ισχύουν για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους.
5.Δελτίο εξεταζόμενου από το Λύκειό του ή τη Βεβαίωση Πρόσβασης, όπου αναγράφεται ο κωδικός αριθμός των υποψηφίων (των πανελλαδικών εξετάσεων ).
6.Αστυνομική ταυτότητα ή Διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας, έγγραφο.

Τα εξεταζόμενα αγωνίσματα είναι:
Αγόρια:
Σφαιροβολία (βάρος σφαίρας 6 Kg), Άλμα σε μήκος, δρόμος 400 μέτρων και Κολύμβηση 50 μέτρα ελεύθερο.

Κορίτσια:
Σφαιροβολία (βάρος σφαίρας 4 Kg), Άλμα σε μήκος, δρόμος 200 μέτρων και Κολύμβηση 50 μέτρα ελεύθερο.

Σημειώνεται ότι η Κολύμβηση (50μ. Ελεύθερο) περιλαμβάνεται στα τέσσερα (4) αγωνίσματα ,από τα οποία οι ενδιαφερόμενοι επιλέγουν τρία (3) για εξέταση.

Οι υποψήφιοι μπορούν να προσέλθουν σε οποιαδήποτε Επιτροπή και δεν επιτρέπεται η εξέταση του υποψηφίου σε περισσότερες από μία επιτροπές.

 

To Top