Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Ορισμός καταληκτικών ημερομηνιών για τη χορήγηση άδειας παρέκκλισης για τη χρήση πολλαπλασιαστικού υλικού στη Βιολογική γεωργία» (2015)

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής γνωστοποιείται ότι με βάση έγγραφο του ΥΠ.Α.Α.Τ έχουν οριστεί οι ημερομηνίες για την χορήγηση άδειας χρήσης μη βιολογικού σπόρου.

Ο κάθε παραγωγός υποβάλλει εγγράφως το αίτημα του για την έκδοση άδειας στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, κατά την κάτωθι χρονική περιόδο:

Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας
α) Εαρινές Καλλιέργειες: από 01/02/2015 έως 15/04/2015
β) Φθινοπωρινές Καλλιέργειες: από 16/09/2014 έως 15/12/2014
Κηπευτικά
α) από 01/08/2014 έως 20/10/2014
β)από 01/01/2015 έως 15/04/2015
Πατάτα: Α) από 01/09/2014 έως 15/10/2014
β) από 01/02/2015 έως 5/05/2015.

Για τις καλλιέργειες που δεν αναφέρονται στις παραπάνω μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο γραφείο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (γρ. 7, τηλ. 2467350318).
Αιτήσεις που κατατίθενται εκτός των καταληκτικών ημερομηνιών, είναι εκπρόθεσμες και δε δύναται να καταχωρηθούν στο ηλεκτρονικό σύστημα.
Διευκρινίζεται ότι οι άδειες παρέκκλισης για σποροπαραγωγή δεν εκδίδονται από την εν λόγω αλλά διαβιβάζονται στη Διεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας του ΥΠ.Α.Α.Τ (Τμήμα Βιολ. Γεωργίας, Αχαρνών 29, ΤΚ 10439, τηλ. 2102128146).

Για περισσότερες πληροφορίες: τμήμα Φυτικής & Ζωϊκής Παραγωγής, αρμόδια υπάλληλος Έφη Τσούτση, τηλ. 24673 50350/318

To Top