Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Ετήσια έκθεση ΙΝΕ ΓΣΕΕ: Ένας στους τέσσερις άνεργος μέχρι και το 2020

Σε ποσοστό 22% – 23% θα κυμαίνεται η ανεργία το 2020, σύμφωνα με εκτίμηση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ. Η ετήσια έκθεση για την Ελληνική Οικονομία και την Απασχόληση εκτιμά πως αν και η ανεργία το 2014 θα παρουσιάσει οριακή αποκλιμάκωση (περίπου 80.000 λιγότεροι άνεργοι), η αποκλιμάκωση αυτή θα οφείλεται όχι στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας αλλά στη μείωση του εργατικού δυναμικού και στην προσωρινή και επιδοτούμενη απασχόληση.

Την περίοδο 2010 – 2013 οι αποδοχές εργασίας μισθωτών και αυτοαπασχολουμένων μειώθηκαν κατά 41 δισ. ευρώ και εως το τέλος του 2014 η μείωση θα είναι επιπλέον 2 δισ. ευρώ. Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ επισημαίνει ότι η αγοραστική δύναμη παρουσιάζει καθίζηση και είναι χαμηλότερη από εκείνη του 1984.

Παράλληλα δυσοίωνα είναι τα πράγματα και για το ασφαλιστικό σύστημα αφού η μελέτη ορίζει ως οριακό έτος στην εξέλιξη των αποθεματικών του ΣΚΑ (Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης) είναι το 2016 γεγονός που αναδεικνύει την αναγκαιότητα ενός νέου πλαισίου χρηματοδότησης του συνταξιοδοτικού συστήματος με την ανεύρεση νέων πόρων εκτός κρατικού προϋπολογισμού.

«Το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν μπορεί να αυξηθεί και να μειωθεί η ανεργία, εάν σε βραχυχρόνια διάρκεια μειωθούν οι τιμές των εγχώριων προϊόντων, αυξηθούν οι μισθοί και εάν σε μακροχρόνια διάρκεια βελτιωθεί η διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα μέσω ενός επενδυτικού προγράμματος τεχνολογικής και παραγωγικής ανασυγκρότησης», παρατηρεί το Ινστιτούτο Εργασίας.

To Top