Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

3η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Μέτρου 123 Α: «Αύξηση Της Αξίας Των Γεωργικών Προϊόντων»

Από τις 30-12-13 όσοι δραστηριοποιούνται ή προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στη Μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων μπορούν να καταθέσουν αίτηση ενίσχυσης επενδυτικού σχεδίου στο Μέτρου 123 Α:«Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ’ αρ. 4435/144452/22-11-2013 (ΦΕΚ 3078/τ.Β’/04-12-2013).

Το συγκεκριμένο μέτρο χορηγεί ενίσχυση έως 50% υπό μορφή επιδότησης και αφορά πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Οι δικαιούχοι ενίσχυσης πρέπει να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: ατομική επιχείρηση, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε., προσωπικές εταιρείες του εμπορικού νόμου, Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθμίδας, Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και Δημοτικές Επιχειρήσεις.

Με την συγκεκριμένη προκήρυξη (βλέπε: http://www.minagric.gr/index.php/el/component/content/article/205-greek-content/metapoiisiagroti/epend-metro123a/2033-3prosklmetrou123a) ενισχύονται οι τομείς κρέατος, γάλακτος, αυγών-πουλερικών, μελιού, δημητριακών, οίνου, οπωροκηπευτικών, γεωμήλων, ανθέων, ζωοτροφών, σπόρων-πολλαπλασιαστικού υλικού και αρωματικών φυτών.

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις ενίσχυσης στο ανωτέρω Μέτρο καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του Π.Α.Α. της Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πιστώσεων.

Με δική τους ευθύνη, επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες που θα εκτελεσθούν από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης ενίσχυσης.

Το ποσό της Δημόσιας Δαπάνης της πρόσκλησης ανέρχεται σε 100 εκ ευρώ και περίπου 18εκ ευρώ από αυτά θα διατεθούν στον τομέα του γάλακτος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν μέσω:

  • του συστήματος τηλεφωνικής εξυπηρέτησης «1540» του Υπ.Α.Α.Τ. ,

  • της Υπηρεσίας Ψηφιακών Αιτημάτων του Υπ.Α.Α.Τ. και των διαδικτυακών τόπων www.minagric.gr και www.agrotikianaptixi.gr

To Top