Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Ολοκληρώθηκαν οι αρχαιρεσίες για την εκλογή των μελών του Δ.Σ. της Τοπικής Διοίκησης Κοζάνης

Σας γνωρίζουμε ότι τη Μ. Τρίτη 15 Απριλίου πραγματοποιήθηκαν με απόλυτη επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή των μελών μας οι αρχαιρεσίες για την εκλογή των μελών του Δ.Σ. της Τοπικής Διοίκησης Κοζάνης.
Την 16 Απριλίου 2014 συνήλθε το νέο Δ.Σ. και συγκροτήθηκε σε σώμα με την ακόλουθη σύνθεση:

Για το Διοικητικό Συμβούλιο:
Πρόεδρος: ΡΩΜΑ Φωτεινή
Α΄ Αντιπρόεδρος: ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Μηνάς
Β΄ Αντιπρόεδρος: ΜΠΟΝΤΗΣ Χρήστος
Γ΄ Αντιπρόεδρος: ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ Κων/νος
Γενικός Γραμματέας: ΘΕΜΕΛΗ Σταυρούλα
Αναπλ. Γεν. Γραμματέας: ΧΑΤΖΗΣ Δημήτριος
Ταμίας: ΛΙΤΣΙΟΣ Απόστολος
Αναπληρωτής Ταμία: ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ Ιωάννης
Αρμόδιος Δημ. Σχέσεων: ΖΗΚΑΣ Θωμάς

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή:
Πρόεδρος: ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Κων/νος
Μέλος: ΓΕΩΡΓΑΚΗ Ιφιγένεια
Μέλος: ΜΠΟΥΚΟΝΗΣ Ιωάννης

ΓΙΑ ΤΟ Δ. Σ.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Φωτεινή ΡΩΜΑ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Σταυρούλα ΘΕΜΕΛΗ

To Top