Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Έγκριση για 3.284 προσλήψεις σε έργα ανασκαφής της ΔΕΗ από το Υπουργείο Πολιτισμού

Εγκρίθηκαν οι διαδικασίες από το Υπουργείο Πολιτισμού για να «τρέξουν» οι 3.284 προσλήψεις σε έργα ανασκαφής της ΔΕΗ.

Οι προσλήψεις θα είναι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας 8 μηνών.

Οι προσλήψεις θα γίνουν σε υπηρεσίες αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και πολιτιστικής Κληρονομιάς, έργα τα οποία τα χρηματοδοτεί η ΔΕΗ. Οι διαδικασίες πρόσληψης θα ξεκινήσουν άμεσα, αφού προηγηθεί η προκήρυξη από την εκάστοτε εφορεία αρχαιοτήτων.

Η προκήρυξη αφορά τους παρακάτω:

Αρχαιολόγους
Μηχανικούς
Συντηρητές
Ειδικευμένους εργάτες

ΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ    ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ    ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕ    ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ    116
ΤΕ    ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ και ελλείψει αυτών ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ    14
ΔΕ    ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ και ελλείψει αυτών ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ    50
ΥΕ    ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ    650

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ    ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ    ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕ    ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ    210
ΤΕ    ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ και ελλείψει αυτών ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ    28
ΤΕ    ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ    11
ΥΕ    ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ    1150

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ    ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ    ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕ    ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ    4
ΤΕ    ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ και ελλείψει αυτών ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ    2
ΤΕ    ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ    2
ΔΕ    ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ    2
ΔΕ    ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ και ελλείψει αυτών ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ    24
ΥΕ    ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ    24

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ    ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ    ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕ    ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ    2
ΥΕ    ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ    5

ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ    ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ    ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕ    ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ (ΚΑΤΑΔΥΟΜΕΝΟΙ)    7
ΠΕ    ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΑΤΑΔΥΟΜΕΝΟΙ)    1
ΔΕ    ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΚΑΤΑΔΥΟΜΕΝΟΙ) και ελλείψει αυτών ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ (ΚΑΤΑΔΥΟΜΕΝΟΙ)    4

Η πρόσληψη του κατωτέρω προσωπικού, θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/94 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ Α” 28/3-31994), όπως ισχύει.

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ    ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ    ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕ    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ    1
ΤΕ    ΛΟΓΙΣΤΩΝ    1

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ    ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ    ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕ    ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ    3
ΠΕ    ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ    1
ΠΕ    ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ    3
ΠΕ    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ    3
ΤΕ    ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ    2
ΤΕ    ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ    3
ΤΕ    ΛΟΓΙΣΤΩΝ    5
ΔΕ    ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ    11
ΔΕ    ΦΥΛΑΚΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΗΜΕΡΑΣ    10
ΔΕ    ΦΥΛΑΚΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΝΥΧΤΑΣ    10
ΔΕ    ΤΕΧΝΙΚΩΝ Η/Υ    2
ΔΕ    ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ    13
ΥΕ    ΕΡΓΑΤΩΝ    577

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ    ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ    ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΔΕ    ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ    10
ΥΕ    ΕΡΓΑΤΩΝ    300

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ    ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ    ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΥΕ    ΕΡΓΑΤΩΝ    3

 

Πηγή: http://www.larissanet.gr

To Top