Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Η εμποροπανήγυρη «ΝΙΑΗΜΕΡΟΣ» από 4/10/2015 έως και 6/10/2015

Η εμποροπανήγυρη «ΝΙΑΗΜΕΡΟΣ» που διεξάγεται κάθε χρόνο, την πρώτη Τρίτη του Οκτώβρη, στην Πόλη της Κοζάνης θα πραγματοποιηθεί φέτος από 4/10/2015 έως και 6/10/2015.
Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να λάβουν την προβλεπόμενη άδεια συμμετοχής, πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Τρίτη 22/9/2015 και μετά στα Γραφεία του Δήμου εντός του χώρου της Εμποροπανήγυρις στην Πόλη της Κοζάνης (Χώρος Αμαξοστασίου):
1.Αίτηση Συμμετοχής στην Εμποροπανήγυρη.
2.Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, τήρησης συγκεκριμένων κανόνων λειτουργίας της Εμποροπανήγυρις.
3.Φωτοτυπία έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή μεταβολή έναρξης εργασιών.
4.Φωτοτυπία της πρώτης και της τελευταίας σελίδας από το βιβλίο της ταμειακής μηχανής, που είναι θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
5.Πρόσφατη απόδειξη της ταμειακής μηχανής.
6.Καταβολή του τέλους συμμετοχής.
7.Δημοτική ενημερότητα.
Δικαίωμα συμμετοχής στην Εμποροπανήγυρη έχουν οι παρακάτω κατηγορίες:
1.Κάτοχοι αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου.
2.Ειδικές άδειες όπως επαγγελματίες τεχνικών ψυχαγωγικών παιγνίων, αλλά και άδειες που έχουν χορηγηθεί με ειδικό καθεστώς (πχ αναπήρων πολέμου).
3.Κάτοχοι άδειας επαγγελματία πωλητή βιομηχανικών ειδών λαϊκών αγορών (ποσοστό 20% επί του συνόλου).
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

To Top