Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

44,17 εκατ. € με το νέο 5ετές πρόγραμμα αναδιάρθρωσης αμπελώνων

Εντάχθηκαν οι πρώτοι 1.041 παραγωγοί με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργου Καρασμάνη

 

Ξεκινά το νέο πενταετές πρόγραμμα αναδιάρθρωσης – μετατροπής αμπελώνων με την απόφαση που υπέγραψε ο Yπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργος Καρασμάνης για την ένταξη των πρώτων 1.041 δικαιούχων αμπελουργών οι οποίοι ενισχύονται με 10 εκατ.€.
Για το νέο πρόγραμμα και για την περίοδο 2014-2018 έχουν εξασφαλιστεί για τους παραγωγούς που θα ενταχθούν ενισχύσεις ύψους 44.178.000€.
Με την πρώτη απόφαση του Υπουργού Γιώργου Καρασμάνη, οι δικαιούχοι εντάσσονται στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων για 8.083,85 στρέμματα οινοποιήσιμων ποικιλιών.

Τα κονδύλια σύμφωνα με τον Εθνικό φάκελο στήριξης του αμπελοοινικού τομέα για την πενταετία 2014-2018 κατανέμονται ανά έτος ως εξής:
♦Για το 2014, ποσό 4.178.000€
♦Για το 2015, 2016, 2017 και 2018, ποσό 10.000.000€ για κάθε έτος.

Στόχος του προγράμματος είναι η ποιοτική βελτίωση του Ελληνικού αμπελώνα μέσω της υλοποίησης των ακόλουθων δράσεων:
1.ποικιλιακή μετατροπή συμπεριλαμβανομένου του επανεμβολιασμού
2.μετεγκατάσταση αμπελώνα σε άλλη θέση
3.βελτίωση τεχνικών διαχείρισης

Οι παραγωγοί μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις ένταξης στις κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Π.Ε. της χώρας από την 1η Μαρτίου έως τις 15 Μαΐου κάθε έτους, ενώ η χορήγηση της ενίσχυσης γίνεται το αργότερο μέχρι τις 15 Οκτωβρίου του επόμενου έτους.

Στην περίπτωση μεταφοράς επιπλέον κονδυλίων από άλλα προγράμματα του αμπελοοινικού τομέα, θα γίνει πρόσκληση στους παραγωγούς να υποβάλλουν συμπληρωματικές αιτήσεις με διαδικασία που θα οριστεί από νέα Υπουργική Απόφαση.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι προϋποθέσεις ένταξης, τα κριτήρια επιλεξιμότητας καθώς και επιμέρους προθεσμίες υλοποίησης των δράσεων, περιγράφονται αναλυτικά στην αριθ. 3714/110476/04-09-2014 ΥΑ «Αναδιάρθρωση και μετατροπή των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα [(άρθρο 46 Καν. (ΕΕ) 1308/2013]» (Β’ 2443/15-09-2014)

«Αποδεικνύουμε με πράξεις και όχι με λόγια ότι ο πρωτογενής τομέας και οι Έλληνες αγρότες είναι σταθερά στην πρώτη γραμμή της αναπτυξιακής στρατηγικής που χαράσσει η κυβέρνηση και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» δήλωσε ο Υπουργός Γιώργος Καρασμάνης, και πρόσθεσε: «Με την απόφαση για το νέο πενταετές πρόγραμμα αναδιάρθρωσης αμπελώνων που προβλέπει ενισχύσεις 44,17 εκατ.? ως το 2018 στηρίζουμε την αμπελουργία έναν από τους πιο δυναμικούς και με εξαγωγικό προσανατολισμό κλάδους του πρωτογενούς τομέα. Παράλληλα εξασφαλίζουμε για τους Έλληνες αμπελουργούς τους απαραίτητους πόρους που απαιτούνται για να αναπτύξουν την καλλιέργειά τους και να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα του κλάδου τους διεθνώς», κατέληξε στη δήλωσή του ο κ. Καρασμάνης.

Οι παραγωγοί δικαιούνται τα κατ’ αποκοπή ποσά για την εκτέλεση των δράσεων του προγράμματος όπως αυτά αναλύονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Πίνακας Αμπελώνες

To Top