Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

«Στον αέρα» οι εργαζόμενοι 500 μη απογραφέντων Ν.Π.Ι.Δ. του Δημοσίου

Μέχρι σήμερα, Τετάρτη, 30 Απριλίου 2014, δύνανται οι Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού να ολοκληρώσουν την απογραφή των πάσης φύσεως επιχειρήσεων τους, καθώς επίσης, και τα Ν.Π.Ι.Δ., Δ.Ε.Κ.Ο. και Ν.Π.Ι.Δ. τού Κεφαλαίου Α’ του ν.3429/2005, σύμφωνα με την επιστολή, που απέστειλε ο γ.γ. τού Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλ. Διακυβέρνησης, Δημήτρης Στεφάνου, προς όλους τους γ.γ. των Υπουργείων.

Σημειώνεται ότι, μετά την απογραφή των Ν.Π.Ι.Δ. ακολουθεί και η ένταξή τους στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής.

Μέχρι στιγμής και σύμφωνα με στοιχεία τού ΥΠ.Δ.Μ.Η.Δ. δεν έχουν αποσταλεί στοιχεία για περίπου 500 Ν.Π.Ι.Δ. Φορέων τού Δημοσίου, με τον κίνδυνο των κυρώσεων, να απέχει, μόλις λίγες ώρες πριν και τους χιλιάδες εργαζόμενους σ’ αυτά να μένουν κυριολεκτικά «στον αέρα».

Και αυτό γιατί τίθενται αυστηρές κυρώσεις για τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, που παρεκκλίνουν από την υποχρέωση απογραφής στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου και από την ένταξη στο σύστημα πληρωμών της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής.

Οι κυρώσεις

Σύμφωνα με το έγγραφο τού ΥΠ.Δ.Μ.Η.Δ. προβλέπονται, ανά Κατηγορία Φορέων:

– Ως προς τα Νομικά Πρόσωπα: για όσο διάστημα παρατηρείται παρέκκλιση από την απογραφή στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου και από τη διαδικασία πληρωμής μέσω ΕΑΠ, αναστέλλεται με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η επιχορήγηση ή απόδοση πόρων ή οποιασδήποτε μορφής ενίσχυση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

– Επιπροσθέτως, για τις ΔΕΚΟ και τα Ν.Π.Ι.Δ. του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005, καθώς και για τα Ν.Π.Δ.Δ., για όσο διάστημα παρατηρείται η ανωτέρω παρέκκλιση, επιπλέον των ανωτέρω, αναστέλλεται η καταβολή των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

– Η επί δίμηνο μη συμμόρφωση και η εξακολούθηση παρέκκλισης από τη διαδικασία πληρωμής μέσω ΕΑΠ, που διαπιστώνεται από τον αρμόδιο κάθε φορά Φορέα επιφέρει την αυτοδίκαιη παύση της θητείας των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Πηγή epoli.gr

To Top