Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Υπογραφή απόφασης ένταξης της πράξης: «Ανάδειξη περιοχής Ιστορικού Καμπαναριού Νεάπολης Δήμου Βοΐου», προϋπολογισμού 628.000,00€

Σε συνέχεια της απόφασης ένταξης της πράξης: «Ασφαλτόστρωση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Ασκίου», ένα δεύτερο έργο του Δήμου Βοΐου εντάχθηκε για χρηματοδότηση στο Π.Α.Α. 2007-2013, το οποίο είναι επίσης αποτέλεσμα υποβολής ολοκληρωμένης πρότασης από το Δήμο Βοΐου και συντονισμένων ενεργειών και επαφών της Δημοτικής Αρχής.

Αναλυτικότερα υπεγράφη από το Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Μελά Δημήτριο, η απόφαση ένταξης της πράξης: «Ανάδειξη περιοχής Ιστορικού Καμπαναριού Νεάπολης Δήμου Βοΐου», προϋπολογισμού 628.000,00€ στον Άξονα Προτεραιότητας 3 και συγκεκριμένα στο Μέτρο 322 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013». Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ).

Σύμφωνα με τη σχετική αρ. πρωτ. 24319/26-01-2015 απόφαση ένταξης το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει την οικιστική αναβάθμιση του οικισμού Νεάπολης, με την ανάπλαση και αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής του ιστορικού καμπαναριού του οικισμού. Οι προτεινόμενες επεμβάσεις περιλαμβάνουν επιστρώσεις των οδών με κυβόλιθους, κατασκευή νέων πεζοδρομίων και αντικατάσταση ή βελτίωση υφιστάμενων, φυτεύσεις, τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού, διαμόρφωση χώρων πρασίνου και διευθέτηση της κυκλοφορίας πεζών, ΑΜΕΑ και οχημάτων, καθώς και τοποθέτηση ιστών φωτισμού.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου ορίζεται από την 23-01-2015 έως την 31-12-2015 και ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31-12-2015.

Η Δημόσια Δαπάνη της πράξης ανέρχεται στο ποσό των 628.000,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Σκοπός του έργου είναι η αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος, διατηρώντας και αναδεικνύοντας την τοπική φυσιογνωμία και τον τοπικό αρχιτεκτονικό πλούτο. Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί η προστασία και ανάδειξη του παραδοσιακού και τοπικού οικιστικού περιβάλλοντος καθώς και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Με την παρέμβαση αυτή και την ανάδειξη του οικισμού αναμένεται να επιτευχθεί συμβολή στη συνολικότερη τουριστική αξιοποίηση της περιοχής ώστε να μετατραπεί σε πόλο έλξης επισκεπτών, εξασφαλίζοντας τη βιώσιμη και την αειφόρο ανάπτυξη, ωφελώντας τον πληθυσμό τόσο του οικισμού όσο και της ευρύτερης περιοχής.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ

ΓΚΕΡΕΧΤΕΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

To Top