Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

828.299 άνεργοι το μήνα απρίλιο!

Α. ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]

Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων1 με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία) για τον μήνα Απρίλιο 2014 ανήλθε σε 828.299 άτομα. Από αυτά 444.492 (ποσοστό 53,66%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών, και 383.807 (ποσοστό 46,34%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων οι 342.861 είναι <άνδρες> (ποσοστό 41,39%) και οι 485.438 είναι <γυναίκες> (ποσοστό 58,61%).

Στην ηλικιακή ομάδα <κάτω των 30 ετών> το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 205.904 άτομα (ποσοστό 24,86%), στην ηλικιακή ομάδα <από 30 έως και 54 ετών> ανήλθε σε 519.486 άτομα (ποσοστό 62,72%) και στην ηλικιακή ομάδα <από 55 ετών και άνω> ανήλθε σε 102.909 άτομα (ποσοστό 12,42%).
Στο εκπαιδευτικό επίπεδο <χωρίς εκπαίδευση> το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 12.958 άτομα (ποσοστό 1,56%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)> ανήλθε σε 283.244 άτομα (ποσοστό 34,20%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <δευτεροβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 405.606 άτομα (ποσοστό 48,97%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο <τριτοβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 126.491 άτομα (ποσοστό 15,27%).
Στους <Έλληνες υπηκόους> το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 774.198 άτομα (ποσοστό 93,47%), στους <υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης> ανήλθε σε 12.367 άτομα (ποσοστό 1,49%) και στους <υπηκόους τρίτων χωρών> ανήλθε σε 41.734 άτομα (ποσοστό 5,04%).

Β.ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΙΠΩΝ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]

Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία) για τον μήνα Απρίλιο 2014 ανήλθε σε 164.819 άτομα, όπου 65.912 (ποσοστό 39,99%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών, και 98.907 (ποσοστό 60,01%) εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Από το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία οι 67.497 είναι <άνδρες> (ποσοστό 40,95%) και οι 97.322 είναι <γυναίκες> (ποσοστό 59,05%).

Στην ηλικιακή ομάδα <κάτω των 30 ετών> το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 36.845 άτομα (ποσοστό 22,35%), στην ηλικιακή ομάδα <από 30 έως και 54 ετών> ανήλθε σε 99.313 άτομα (ποσοστό 60,26%) και στην ηλικιακή ομάδα <από 55 ετών και άνω> ανήλθε σε 28.661 άτομα (ποσοστό 17,39%).
Στο εκπαιδευτικό επίπεδο <χωρίς εκπαίδευση> το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 5.148 άτομα (ποσοστό 3,12%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)> ανήλθε σε 70.033 άτομα (ποσοστό 42,49%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <δευτεροβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 69.530 άτομα (ποσοστό 42,19%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο <τριτοβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 20.108 άτομα (ποσοστό 12,20%).
Στους <Έλληνες υπηκόους> το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 142.803 άτομα (ποσοστό 86,64%), στους <υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης> ανήλθε σε 5.089 άτομα (ποσοστό 3,09%) και στους <υπηκόους τρίτων χωρών> ανήλθε σε 16.927 άτομα (ποσοστό 10,27%).

Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων2 για τον μήνα Απρίλιο 2014 (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 102.026 άτομα από τα οποία οι 91.273 (ποσοστό 89,46%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 10.753 (ποσοστό 10,54%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων.

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων οι 52.548 είναι <άνδρες> (ποσοστό 51,50%) και οι 49.478 είναι <γυναίκες> (ποσοστό 48,50%).

Στην ηλικιακή ομάδα <κάτω των 30 ετών> το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 20.836 άτομα (ποσοστό 20,42%), στην ηλικιακή ομάδα <από 30 έως και 54 ετών> ανήλθε σε 73.425 άτομα (ποσοστό 71,97%) και στην ηλικιακή ομάδα <από 55 ετών και άνω> ανήλθε σε 7.765 άτομα (ποσοστό 7,61%).

Στο εκπαιδευτικό επίπεδο <χωρίς εκπαίδευση> το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 900 άτομα (ποσοστό 0,88%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)> ανήλθε σε 33.565 άτομα (ποσοστό 32,90%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <δευτεροβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 51.315 άτομα (ποσοστό 50,30%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο <τριτοβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 16.246 άτομα (ποσοστό 15,92%).

Στους <Έλληνες υπηκόους> το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 88.857 άτομα (ποσοστό 87,09%), στους <υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης> ανήλθε σε 3.030 άτομα (ποσοστό 2,97%) και στους <υπηκόους τρίτων χωρών> ανήλθε σε 10.139 άτομα (ποσοστό 9,94%).

 

To Top