Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

853.751 το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΟΑΕΔ
ΜΑΡΤΙΟΣ  2014

Α. ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]

Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία) για τον μήνα Μάρτιο 2014 ανήλθε σε 853.751 άτομα.  Από αυτά 437.173 (ποσοστό 51,21%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο  του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και μεγαλύτερο των 12 μηνών, και 416.578 (ποσοστό 48,79%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων οι 354.734 είναι <άνδρες> (ποσοστό 41,55%) και οι 499.017 είναι <γυναίκες> (ποσοστό 58,45%).

Στην ηλικιακή ομάδα <κάτω των 30 ετών> το σύνολο των εγγεγραμμένων  ανέργων ανήλθε σε 214.643 άτομα (ποσοστό 25,14%), στην ηλικιακή ομάδα <από 30 έως και 54 ετών> ανήλθε σε 535.960 άτομα (ποσοστό 62,78%) και στην ηλικιακή ομάδα <από 55 ετών και άνω> ανήλθε σε 103.148 άτομα (ποσοστό  12,08%).
Στο εκπαιδευτικό επίπεδο <χωρίς εκπαίδευση> το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 12.335 άτομα (ποσοστό 1,44%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)> ανήλθε σε  291.422 άτομα (ποσοστό 34,13%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <δευτεροβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 418.913 άτομα (ποσοστό 49,07%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο <τριτοβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 131.081 άτομα (ποσοστό 15,35%).
Στους <Έλληνες υπηκόους> το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 795.540 άτομα (ποσοστό 93,18%), στους <υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης> ανήλθε σε 13.901 άτομα (ποσοστό 1,63%) και στους <υπηκόους τρίτων χωρών> ανήλθε σε 44.310 άτομα (ποσοστό 5,19%).

Β.ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΙΠΩΝ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]

Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία) για τον μήνα Μάρτιο 2014 ανήλθε σε 200.875 άτομα όπου 64.263 (ποσοστό 31,99%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και μεγαλύτερο των 12 μηνών,  και 136.612 (ποσοστό 68,01%) εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Από το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία οι 81.223 είναι <άνδρες> (ποσοστό 40,43%) και οι 119.652  είναι <γυναίκες> (ποσοστό 59,57%).

Στην ηλικιακή ομάδα <κάτω των 30 ετών> το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 43.502 άτομα (ποσοστό 21,66%), στην ηλικιακή ομάδα <από 30 έως και 54 ετών> ανήλθε σε 125.801 άτομα (ποσοστό 62,63%) και στην ηλικιακή ομάδα <από 55 ετών και άνω> ανήλθε σε 31.572 άτομα (ποσοστό  15,72%).
Στο εκπαιδευτικό επίπεδο <χωρίς εκπαίδευση> το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 5.081 άτομα (ποσοστό 2,53%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)> ανήλθε σε 88.298 άτομα (ποσοστό 43,96%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <δευτεροβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 84.901 άτομα (ποσοστό 42,27%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο <τριτοβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 22.595 άτομα (ποσοστό 11,25%).
Στους <Έλληνες υπηκόους> το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 169.322 άτομα (ποσοστό 84,29%), στους <υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης>  ανήλθε σε 8.530 άτομα (ποσοστό 4,25%) και στους <υπηκόους τρίτων χωρών> ανήλθε σε 23.023 άτομα (ποσοστό 11,46%).

Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων2   για τον μήνα Μάρτιο 2014 (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 105.694 άτομα από τα οποία οι 91.329 (ποσοστό 86,41%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 14.365 (ποσοστό 13,59%) είναι εποχικοί τουριστικών  επαγγελμάτων.

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων οι 54.125 είναι <άνδρες> (ποσοστό 51,21%)  και οι 51.569 είναι <γυναίκες> (ποσοστό 48,79%).

Στην ηλικιακή ομάδα <κάτω των 30 ετών> το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 21.208 άτομα (ποσοστό 20,07%), στην ηλικιακή ομάδα <από 30 έως και 54 ετών> ανήλθε σε 76.476 άτομα (ποσοστό 72,36%) και στην ηλικιακή ομάδα <από 55 ετών και άνω> ανήλθε σε 8.010 άτομα (ποσοστό  7,58%).

Στο εκπαιδευτικό επίπεδο <χωρίς εκπαίδευση> το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 815 άτομα (ποσοστό 0,77%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο  <υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)> ανήλθε σε 35.999 άτομα (ποσοστό 34,06%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <δευτεροβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 52.157 άτομα (ποσοστό 49,35%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο <τριτοβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 16.723 άτομα (ποσοστό 15,82%).

Στους <Έλληνες υπηκόους> το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 91.449 άτομα (ποσοστό 86,52%), στους <υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης>  ανήλθε σε 3.352 άτομα (ποσοστό 3,17%) και στους <υπηκόους τρίτων χωρών> ανήλθε σε 10.893 άτομα (ποσοστό 10,31%).

To Top