Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

8η συνάντηση εμπειρογνωμόνων για την αναδιοργάνωση του ΟΑΕΔ

Η 8η συνάντηση της διευρυμένης διοικούσας επιτροπής του προγράμματος αναθεώρησης του επιχειρησιακού μοντέλου του ΟΑΕΔ φιλοξενήθηκε σήμερα στην έδρα του Οργανισμού, με την συμμετοχή των εμπειρογνωμόνων και τεχνικών συμβούλων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συνεργαζόμενες χώρες, που συνδράμουν την διοίκηση του Οργανισμού με τεχνογνωσία.
Παρουσιάζοντας την υλοποίηση του έργου που θα οδηγήσει σε μία ριζική αναμόρφωση του ΟΑΕΔ, με ένα νέο οργανόγραμμα προσαρμοσμένο στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας και τις απαιτήσεις των πολιτικών απασχόλησης, με στοχοθεσία για τις δομές και τα στελέχη του Οργανισμού, η Διοικήτρια του ΟΑΕΔ κ. Μαρία Καραμεσίνη υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι το νέο μοντέλο θα λειτουργήσει όταν «κουμπώσουν» όλα τα εργαλεία που αναπτύσσονται και τα οποία ο ΟΑΕΔ θα έχει στη διάθεσή του μέχρι τέλους του έτους. «Στο νέο οργανόγραμμα θα αποτυπώνονται, η νέα διοικητική διάρθρωση του Οργανισμού και τα αντικείμενα εργασίας του προσωπικού με βάση την αποστολή και τους στρατηγικούς του στόχους. Επίσης, ο Οργανισμός θα εφαρμόσει σύστημα παρακολούθησης της απόδοσής του, θα προσπαθήσει να στελεχώσει επαρκώς τις δομές του με κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό και θα εισάγει διαδικασίες αξιολόγησης των ενεργητικών και παθητικών πολιτικών που υλοποιεί. Οι διαδικασίες αυτές θα αποτελέσουν τη βάση για το σχεδιασμό αποτελεσματικότερων πολιτικών απασχόλησης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας».
Η κ. Καραμεσίνη τόνισε πως η βελτίωση της επάρκειας του ΟΑΕΔ να αξιολογεί τις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης που εφαρμόζει, να παρακολουθεί με στατιστικά δεδομένα, σε πραγματικό χρόνο, το πώς εξελίσσονται τα προγράμματα και οι παθητικές (επιδοματικές) πολιτικές αποτελεί βασικό στόχο της αναδιοργάνωσης.
Επίσης, ανακοίνωσε ότι ήδη έχουν δρομολογηθεί οι προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη σύσταση μονάδας δευτεροβάθμιων διαχειριστικών ελέγχων των πολιτικών απασχόλησης του Οργανισμού.
Στη συνάντηση επισημάνθηκε ότι η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος αναδιοργάνωσης στο ΚΠΑ 2 Πατησίων έχει ήδη δώσει τα πρώτα μετρήσιμα αποτελέσματα, όπως για παράδειγμα την κατακόρυφη αύξηση του αριθμού των αναζητούντων εργασία που ενδιαφέρθηκαν να ενταχθούν στη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης και των ανέργων για τους οποίους συντάχθηκε ατομικό σχέδιο δράσης. Παράλληλα, διαπιστώθηκε σημαντική μείωση του όγκου των επισκέψεων στο ΚΠΑ2 χάρη στην πιλοτική λειτουργία ενός call center μέσω του οποίου δίνεται όλη η απαραίτητη πληροφόρηση στους συναλλασσόμενους.
Η κ. Καραμεσίνη προανήγγειλε την επέκταση από τον Σεπτέμβριο των νέων διαδικασιών (fast track) υποδοχής και εξυπηρέτησης των ανέργων σε 11 επιπλέον Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ 2), παρόλο που η μεταφορά της εμπειρίας που έχει αποκομίσει ο ΟΑΕΔ έχει καθυστερήσει, λόγω ελλείψεων σε πόρους, κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισμό αλλά και εργασιακούς συμβούλους. Επίσης θα λειτουργήσουν πιλοτικές Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) του Οργανισμού με στόχο την πειραματική εφαρμογή καινοτομιών στη λειτουργία τους.

To Top