Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Αναβάθμιση της Επαγγελματικής Θέσης Εργαζομένων και Αυτοαπασχολούμενων Γυναικών

Αγαπητοί Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες

Σας ενημερώνουμε ότι:

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρία του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Κοζάνης για την «Προώθηση της επιχειρηματικότητας στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης» (ΑΕΠΕ) πρόκειται, σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Νέων Επιχειρηματιών (ΟΣΥΝΕ) στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης «Ένωση για την Αυτοαπασχολούμενη γυναίκα» στις 8 περιφέρειες σύγκλισης και στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου, να πραγματοποιήσει πρόγραμμα για την αναβάθμιση της επαγγελματικής θέσης 100 συνολικά εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων γυναικών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται ιδιαίτερα σε αυτοαπασχολούμενες σε επισφαλείς θέσεις εργασίας (π.χ. συμβάσεις ορισμένου χρόνου, εκ περιτροπής απασχόληση, μερική απασχόληση κ.λ.π.) προκειμένου να βελτιώσουν την επαγγελματική τους θέση, αλλά και σε αυτοαπασχολούμενες γυναίκες με σκοπό να ενισχύσουν τις προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης και παραμονής στην αγορά εργασίας μέσω ανάληψης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

Οι ενέργειες για την ομάδα των γυναικών -ωφελούμενων που θα δημιουργηθεί στη Δυτική Μακεδονία θα αφορούν στην:

      Κατάρτιση και επιμόρφωση των ωφελούμενων (αφορά κυρίως τις εργαζόμενες σε επιχειρήσεις-επισφαλείς εργαζόμενες)

      Εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη και mentoring(αφορά κυρίως τις αυτοαπασχολούμενες )

Στο πρόγραμμα ενεργειών των συνεργαζόμενων φορέων περιλαμβάνονται πρωτοβουλίες δικτύωσης με τοπικούς και περιφερειακούς φορείς, καθώς και δράσεις δημοσιότητας και πληροφόρησης, μεταξύ των οποίων και η διοργάνωση ενημερωτικής Ημερίδας στην Κοζάνη εντός του Ιουνίου 2014 (ο χώρος διοργάνωσης, η ημερομηνία και η ώρα θα ανακοινωθούν σύντομα)

Καλούνται οι ενδιαφερόμενες γυναίκες να επικοινωνήσουν για περισσότερες πληροφορίες και για δήλωση συμμετοχής στο Επιμελητήριο Κοζάνης, οδός Ι. Φαρμάκη 2, τηλ 24610 41693 (πληροφορίες κα Κατερίνα Καρακουλάκη & κα Βίκη Δούσιου)

ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

To Top