Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Ανακοίνωση του Εργατικού Κέντρου Κοζάνης

Κατά την σημερινή έκτακτη σύγκλιση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Ν. Κοζάνης, στις 19:00, μετά από έγγραφη αίτηση συζήτησης των πέντε μελών του Δ.Σ., που έγινε αποδεκτό από το προεδρείο, ήτοι: 1 Δεληολάνης Ευάγγελος 2. Καλαϊτζίδης Γεώργιος, 3. Στολτίδης Νώντας 4. Μανές Ιωάννης 5. Μάρου Στυλιανός με θέματα Η/Δ:

 1. Προκήρυξη συνεδρίου
 2. Προγραμματισμός συνεδριάσεων Δ.Σ.

Παρόντες στην συνεδρίαση:

 1. Κουρκούτας Άρης Πρόεδρος
 2. Μανές Ιωάννης Αντιπρόεδρος
 3. Κουτσώνας Κων/νος Β΄Αντ/δρος
 4. Ζαρκοδήμος Ιωάννης Γεν. γραμματέας
 5. Τολιόπουλος Αθανάσιος Β΄Γραμματέας
 6. Καραγιαννίδης Σοφρώνιος Ταμίας
 7. Μάρου Στυλιανός Ταμίας
 8. Δεληολάνης Ευάγγελος Μέλος
 9. Καλαϊτζίδης Γεώργιος ΄΄
 10. Στολτίδης Νώντας ΄΄
 11. Νάκας Αστέριος ΄΄
 12. Τσιρώνας Ιωάννης ΄΄

Απόντες Τσαουσίδης Δημήτριος, Πράσσος Στέφανος και Παπαδόπουλος Ιωάννης .

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης του Δ.Σ. οι προαναφερόμενοι πέντε αιτούντες συνάδελφοι ζήτησαν την αντικατάσταση των: Παπαδόπουλου Ιωάννη και Πράσσου Στέφανου λόγω συνταξιοδότησης και συνεπώς μη δυνατότητας συμμετοχής των.

Μετά από πρόταση, στο Δ.Σ. την θέση του Παπαδόπουλου την καταλαμβάνει ο Μάστορας Αθανάσιος, κατόπιν ψηφοφορίας με έξη (6) ψήφους υπέρ και κανέναν κατά. Το προεδρείο σεβόμενο τις δημοκρατικές διαδικασίες, ζήτησε από τους συνάδελφους να υποδείξουν τον δεύτερο συνάδελφο για αντικατάσταση του Πράσσου Στέφανου. Αρνούμενοι να υποδείξουν αποχώρησαν οι κάτωθι: Δεληολάνης Ευάγγελος, Καλαϊτζίδης Γεώργιος, Στολτίδης Νώντας, Νάκας Αστέριος, Μανές Ιωάννης και Μάρου Στυλιανός.

Αντιλαμβανόμενοι την κρισιμότητα της κατάστασης και της ευθύνης που μας ανατέθηκε από την δικαιοσύνη απεφασίσθει σε πολύ σύντομο χρόνο να καλεσθεί νέο Δ.Σ. για συμπλήρωση της κενής θέσεως και άμεσα ορισμός ημερομηνίας προκήρυξης του εκλογικού συνεδρίου.

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αρ. Κουρκούτας                                                          Iωαν. Ζαρκοδήμος

To Top