Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Τοπική Επικαιρότητα

Βεβαιώσεις παραγωγών για έκδοση άδειας απόσταξης

Ο Δήμος Καστοριάς πληροφορεί όλους τους ενδιαφερόμενους ότι σύμφωνα με τα αρ. πρωτ 6581 & 6582/09-10-2013 έγγραφα του Τελωνείου Καστοριάς :

  • Η νέα αποστακτική περίοδος για το φορολογικό έτος 2013-2014 είναι από 04-11-2013 μέχρι 04-01-2014.
  • Η αποσφράγιση των αμβύκων θα διενεργηθεί ένα 12ωρο πριν την έναρξη της πρώτης άδειας απόσταξης.

Όσοι δημότες διαθέτουν αμπέλι έκτασης μέχρι 1 στρέμματος και επιθυμούν να αποστάξουν τα στέμφυλα προκειμένου να παράγουν τσίπουρο για αυτοκατανάλωση θα πρέπει να καταθέσουν στο δήμο αίτηση-υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής στην οποία να αναγράφονται:

  1. ο αριθμός του αγροτεμαχίου στο οποίο είναι εγκατεστημένο το αμπέλι
  2. η έκταση του αμπελιού (μέχρι ένα στρέμμα)
  3. η παραγωγή του αμπελιού σε σταφύλια και η ποσότητα των στέμφυλων που προκύπτουν από την συγκεκριμένη παραγωγή.
  4. το ΑΦΜ του παραγωγού
  5. το ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη του αποστακτηρίου  στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η απόσταξη.

Οι κάτοικοι της Δημοτικής Ενότητας Καστοριάς θα μπορούν να εξυπηρετηθούν ως προς την έκδοση των βεβαιώσεων που απαιτούνται για τη χορήγηση άδειας απόσταξης από το Τμήμα Γεωργικής Παραγωγής, Ανάπτυξης και Εγγείων Βελτιώσεων (Γραφείο Αντιδημάρχου Κενανίδη Π.) στο Σκαπέρδειο Δημοτικό Μέγαρο.

Οι κάτοικοι των υπόλοιπων δημοτικών ενοτήτων θα εξυπηρετούνται από το Γραφείο  Γεωπόνων Μεσοποταμίας (τηλ. 2467351413-410) και το Γραφείο Γεωπόνων Μαυροχωρίου (τηλ. 2467352219-201).

To Top