Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Αθλητισμός

Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση του ΤΕΝΙΣ CLUB Κοζάνης

Πρόσκληση
Αγαπητά μέλη,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Τένις CLUB Κοζάνης σας καλεί, σύμφωνα με το καταστατικό του, στην Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση των μελών του ομίλου μας ,που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 4 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 19.00 στις εγκαταστάσεις-οίκημα- των γηπέδων του Κουρί με αποκλειστικό θέμα τον Oικονομικό – Διοικητικό απολογισμό και την προκήρυξη εκλογών. Αν δεν υπάρξει απαρτία η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 8 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Σάββατο και ώρα 19.00 στον ίδιο χώρο.

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1.Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός Πεπραγμένων του Δ. Σ. από τις 17-11-2011 μέχρι 11 Νοεμβρίου 2014
2.Έγκριση Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής
3.Εκλογή των οργάνων της διοίκησης, του ΔΣ και της Εξελεγκτιτικής Επιτροπής.

Τα μέλη τα οποία επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτιτική Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλουν στο Διοικητικό Συμβούλιο έγγραφη αίτηση Υποψηφιότητας δέκα τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης.

Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όσα μέλη έχουν συμπληρώσει ένα ημερολογιακό έτος από την ημερομηνία εγγραφής τους στο μητρώο μελών του ομίλου και έχουν καταβάλλει την ετήσια συνδρομή των 10€.

Επισημαίνεται η σημασία της παρουσίας των μελών του Συλλόγου στην εκλογοαπολογιστική Συνέλευση.
Με ιδιαίτερη εκτίμηση
Για το Τένις CLUB Κοζάνης

Ο Πρόεδρος                                             Ο Γραμματέας
Ξενοφών Μιχαηλίδης                                 Δώρα Λάκκα

To Top