Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Δήμος Βοΐου: Επιμορφωτικά προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Θέμα: Έναρξη επιμορφωτικών προγραμμάτων εκπαίδευσης ενήλικων από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Βοΐου.
Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ο Δήμος Βοίου και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) ότι από την Τρίτη 24/03/2015 στο χώρο του Γυμνάσιου Σιάτιστας θα λειτουργήσουν επιμορφωτικά προγράμματα εκπαίδευσης ενήλικων από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Βοίου. Συγκεκριμένα, βάση των αιτήσεων που έχουν ήδη συμπληρωθεί και με τη σειρά προτεραιότητάς τους θα υλοποιηθούν τα προγράμματα των εξής θεματικών ενοτήτων:

  • Βασικά Αγγλικά
  • Εικαστικό εργαστήρι &
  • Ρωσικά στον τουρισμό.

Επίσης προβλέπεται έως τη λήξη του προγράμματος (30/06/2015) να λειτουργήσουν και επιπρόσθετα προγράμματα επιμόρφωσης με τις εξής θεματικές ενότητες:

  • Οικιακή Παραγωγή Οίνου, πότων και ηδύποτων
  • Αγωγή Υγείας Πρώτες Βοήθειες &
  • Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: οικολογικός, οινολογικός, γαστρονομικός τουρισμός.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους .
Από το
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης
του Δήμου Βοίου

To Top