Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Δήμος Φλώρινας: Εγγραφές νηπίων & ΚΔΑΠ

Σας ενημερώνουμε ότι όσοι (Γονείς ή Κηδεμόνες) επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους στη δύναμη των Παιδικών Σταθμών και των Κ.Δ.Α.Π. του Νομικού Προσώπου για το σχολικό έτος 2016-2017, θα πρέπει να υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις εγγραφής των νηπίων τους.

Στο Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Φλώρινας λειτουργούν οι παρακάτω Παιδικοί Σταθμοί:

 • 1ος Παιδικός Σταθμός Ι.Καραβίτη 38 Φλώρινα

Υπεύθυνη Τραϊκοπούλου Αλίκη –τηλ.2385022522

 • 2ος Παιδικός Σταθμός Τέρμα Μοναστηρίου Φλώρινα
  Υπεύθυνη: Μακρυγιάννη Αναστασία –
  τηλ. 2385022711
 • 3ος Παιδικός Σταθμός Κοντοπούλου 56 Φλώρινα

Υπεύθυνη: Τσαχειρίδου Αγγελική – τηλ. 2385028632

 • Παιδικός Σταθμός Αρμενοχωρίου

Υπεύθυνη: Μουρατίδου Ελισάβετ – τηλ. 2385036263

 • Παιδικός Σταθμός Σκοπιάς

Υπεύθυνη: Μακρή Σπυριδούλα – τηλ. 2385022803

 • Παιδικός Σταθμός Μελίτης

Υπεύθυνη: Παπά Φωτεινή – τηλ. 2385037205

 • Παιδικός Σταθμός Ιτιάς

Υπεύθυνη: Δημητριάδου Μαρία – τηλ. 2385041896

 • Παιδικός Σταθμός Παπαγιάννη

Υπεύθυνη: Νεοκάζη Γιαννούλα – τηλ. 2385041224

 • Παιδικός Σταθμός Περάσματος

Υπεύθυνη: Διδύμου Άρτεμις – τηλ. 2385030389

 • Παιδικός Σταθμός Αμμοχωρίου

Υπεύθυνη: Ιωαννίδου Ξανθίππη – τηλ. 2385036266

 • Παιδικός Σταθμός Σιταριάς

Υπεύθυνη: Μουρατίδου Μαρίνα – τηλ. 2385084017

 • Παιδικός Σταθμός Καλλινίκης

Υπεύθυνη: Χατζόγλου Γεωργία – τηλ. 2385092461

Για τους Παιδικούς Σταθμούς Πολυποτάμου –Φλαμπούρου – Βεύης –Κάτω Κλεινών οι αιτήσεις εγγραφής γίνονται στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Από τον κανονισμό λειτουργίας του Ν.Π.Δ.Δ. καθορίζονται τα ακόλουθα:

 • Στους Παιδικούς Σταθμούς, γράφονται νήπια που έχουν συμπληρώσει τα 2,5 έτη ή πρόκειται να συμπληρώσουν τα 2,5 έτη ως τις 30/11/2016 και αυτοεξυπηρετούνται.
 • Στα Κ.Δ.Α.Π. εγγράφονται παιδιά ηλικίας 5-12 ετών, επίσης εγγράφονται παιδιά με ελαφριάς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα.
 • Οι αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. που στεγάζονται στο Σ.Σ. Ιωαννίδη (πρώην Δημοτικό Σχολείο), τηλέφωνο επικοινωνίας: 2385026474 (εσωτερικό 4) από 16 Μαΐου έως 10 Ιουνίου 2016 από 09:00 έως 13:00
 • Στην περίπτωση που οι αιτήσεις για εγγραφή στους Παιδικούς Σταθμούς θα είναι περισσότερες από τις κενές θέσεις, τότε αυτές θα αξιολογηθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει των κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων των οικογενειών και θα εγκριθούν τελικώς από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ.

Οι αιτήσεις επανεγγραφής υποβάλλονται στους Παιδικούς Σταθμούς που είναι εγγεγραμμένα τα νήπια από 16 Μαΐου έως 10 Ιουνίου 2016

δικαιολογητικά εγγραφησ παιδικων σταθμων

 • Αίτηση του γονέα προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Παιδικών Σταθμών του Δήμου Φλώρινας.
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού.
 • Βεβαίωση εργοδότη ότι οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ενσήμων των γονέων προκειμένου για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.
 • Βεβαίωση γιατρού για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού καθώς και πρωτότυπο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Επίσης πρόσφατα αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης.
 • Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • Φωτοτυπία της Κάρτας Ανεργίας της μητέρας.
 • Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων στο σταθμό εκτός των προηγούμενων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις..
 • Για τις εγγραφές παιδιών στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», θα ειδοποιηθούν οι γονείς να καταθέσουν πρόσθετα δικαιολογητικά όταν βγει η προκήρυξη από την Ε.Ε.Τ.Α.Α.(Α.Ε).

δικαιολογητικά εγγραφησ κδαπ

 • Αίτηση γονέα ή κηδεμόνα
 • Ιατρική βεβαίωση για την κατάσταση υγείας του παιδιού
 • Βεβαίωση εργοδότη της μητέρας
 • Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • Φωτοτυπία της Κάρτας Ανεργίας της μητέρας.
 • Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων στα ΚΔΑΠ εκτός των προηγούμενων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις
 • Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο απαιτηθεί από το χρηματοδοτικό φορέα

Η επιλογή των φιλοξενούμενων παιδιών γίνεται με απόφαση του χρηματοδότη φορέα αλλά και του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ ΚΠΑΠΑ μετά από εισήγηση της Προϊσταμένης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΒΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

To Top