Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Δήμος Κοζάνης: Εγγραφές στους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

Ο Δήμος Κοζάνης καλεί τους ενδιαφερόμενους γονείς που επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους στους Παιδικούς-Βρεφονηπιακούς Σταθμούς να προσέλθουν το διάστημα από 02 έως 20 Ιουνίου να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά ως εξής:

Για τις εγγραφές στους 1ο, 2ο, 3ο, 4ο Παιδικό Σταθμό θα πρέπει να προσέρχονται στα γραφεία του 1ου Παιδικού Σταθμού που βρίσκεται στην γωνία των οδών Γκέρτσου και Πόποβιτς

Για τις εγγραφές στους περιφερειακούς Παιδικούς Σταθμούς (Τετραλόφου, Αιανής, Καισαρειάς και Κρόκου) και προς αποφυγή της ταλαιπωρίας, οι γονείς θα μπορούν να προσέρχονται στους κατά τόπους Παιδικούς Σταθμούς.
Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης ικανού αριθμού παιδιών για τη λειτουργία των Παιδικών Σταθμών, υπάρχει το ενδεχόμενο σύμπτυξης κάποιων.

Δικαίωμα εγγραφής στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς έχουν τα παιδιά των εργαζόμενων γονέων (οι άνεργοι γονείς εξυπηρετούνται από του Παιδικούς Σταθμούς της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κοζάνης).

Για την εγγραφή των παιδιών στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς θα προτιμώνται κατά κύριο λόγο τα παιδιά της περιοχής που εδρεύει ο σταθμός, χωρίς να αποκλείονται περιπτώσεις εγγραφής παιδιών που διαμένουν σε άλλη περιοχή του Δήμου και αυτό είτε γιατί δεν λειτουργεί στην περιοχή σταθμός, ή γιατί οι γονείς του παιδιού εξυπηρετούνται από το σταθμό λόγω γειτνιάσεως της εργασίας τους.

Προτεραιότητα στις εγγραφές στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Κοζάνης κατά σειρά έχουν:
1.Παιδιά που τα αδέλφια τους φιλοξενούνται ήδη στον σταθμό.
2.Παιδιά πολυτέκνων οικογενειών που τα άλλα παιδιά εξακολουθούν να είναι ανήλικα ή σπουδάζουν.
3.Παιδιά που ο ένας από τους δύο γονείς είναι αποδεδειγμένα ανίκανος για εργασία και ο άλλος εργάζεται.
4.Παιδιά απόρων οικογενειών.
5.Λοιπά παιδιά, προηγουμένων των ασθενέστερων οικονομικά οικογενειών.

Η κλίμακα των μηνιαίων εισφορών (τροφεία), σύμφωνα και με τα μηνιαία οικογενειακά εισοδήματα, διαμορφώνεται ως εξής:
Δηλωθέν Εισόδημα                      Ποσό ανά μήνα
Έως 8.000 ευρώ                                  15 ευρώ
Από 8.000-12.500 ευρώ                 25 ευρώ
Από 12.500-17.000 ευρώ              35 ευρώ
Από 17.000-22.000 ευρώ             40 ευρώ
Από 22.000-30.000 ευρώ             50 ευρώ
Από 30.000-35.000 ευρώ             60 ευρώ
Από 35.000 και πάνω                      80 ευρώ

Απαλλάσσονται της καταβολής μηνιαίας εισφοράς (τροφείων):
Οι μονογονεϊκές οικογένειες με εισόδημα μέχρι 17.000 ευρώ
Οι οικογένειες πολυτέκνων- τριτέκνων με εισόδημα μέχρι 30.000 ευρώ
Οικογένειες στις οποίες ο ένας εκ των δύο γονέων ή τέκνο, έχουν 67% και άνω ποσοστό αναπηρίας μέχρι 30.000 ευρώ
Γονείς που είναι φοιτητές για απόκτηση 1ου πτυχίου (και δεν είναι εργαζόμενοι).

Μειώσεις στην καταβολή της μηνιαίας εισφοράς (τροφείων) προβλέπεται ως εξής:
Κάθε μήνα φιλοξενίας για το δεύτερο παιδί που φιλοξενείται στους Παιδικούς Σταθμούς, μείωση 20% από το ποσό της κλίμακας.
Κάθε μήνα φιλοξενίας για το τρίτο παιδί που φιλοξενείται στους Παιδικούς Σταθμούς, μείωση 50% από το ποσό της κλίμακας.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή-επανεγγραφή στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς είναι τα εξής:
1.Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας, διαβατηρίου ή άδειας παραμονής γονέα
2.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
3.Λογαριασμός ΔΕΗ ή ΟΤΕ
4.Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
5.Θεωρημένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του τελευταίου έτους
6.Βεβαίωση Εργασίας γονέων (για τους μισθωτούς) ή βεβαίωση απασχόλησης από το ασφαλιστικό ταμείο (ΟΑΕΕ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, ΤΥΔΥ) για τους ελεύθερους επαγγελματίες
7.Φωτοτυπία βιβλιαρίου υγείας του παιδιού (σελίδα εμβολίων), ιατρική βεβαίωση για την καλή υγεία του παιδιού και αποτελέσματα πρόσφατης φυματινοαντίδρασης (mantoux)

Προϋποθέσεις, τέλος, για την εγγραφή στα βρεφικά τμήματα είναι:
τα βρέφη να είναι ηλικίας από 16 μηνών έως 2 ½ ετών (2ο βρεφικό τμήμα),
τα νήπια να είναι ηλικίας από 2 ½ ετών έως την εγγραφή τους στο νηπιαγωγείο,
Παράλληλα, για όλες τις υπόλοιπες προϋποθέσεις ισχύει ο Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών, όπως αυτός δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 497/τ.Β΄/22.04.2002.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2461021461 & 2461021149, καθημερινά από 08:00 π.μ. έως 03:00 μ.μ.

To Top