Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Δήμος Κοζάνης: Σε δημόσια διαβούλευση ο Κανονισμός Λειτουργίας Κοινόχρηστων Χώρων

Ο Δήμος Κοζάνης έθεσε σε Διαβούλευση τον «Κανονισμό Λειτουργίας Κοινόχρηστων Χώρων».

Ο Κανονισμός Λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων, αφορά σε κανόνες λειτουργίας, διαχείρισης και σεβασμού των κοινοχρήστων χώρων της πόλης και των οικισμών του Δήμου Κοζάνης. Ο παρών Κανονισμός αντικαθιστά τον υφιστάμενο, στο βαθμό και στα μέρη που έχει αλλάξει η Εθνική Νομοθεσία και περιλαμβάνει άρθρα που καθορίζουν την κίνηση και στάθμευση οχημάτων στο οδικό δίκτυο της πόλης, την χρήση και προϋποθέσεις κατάληψης πεζοδρόμων, πεζοδρομίων και πλατειών, καθώς και κανονιστικές διατάξεις για την λειτουργία των περιπτέρων και τον εφοδιασμό των καταστημάτων.

Κύριος στόχος της διαβούλευσης είναι να εμπλακούν οι φορείς, οι συλλογικότητες, οι κάτοικοι της πόλης αλλά και οποιοσδήποτε έχει το ενδιαφέρον να συμμετάσχει στη συζήτηση για λειτουργία των κοινοχρήστων χώρων.

Η διαβούλευση γίνεται μέσω της ιστοσελίδας http://politis.kozanh.gr/subjects/pages/viewtopic.aspx?TopicID=115 και θα ολοκληρωθεί στις 11 Φεβρουαρίου.

To Top