Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Δήμος Κοζάνης: Συμμετοχή στο πρόγραμμα για δωρεάν συμμετοχή παιδιών στις κατασκηνώσεις στο Πτελεό Μαγνησίας

Από Δευτέρα 23-05-2016 έως και 03-06-2016 διαρκεί η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα δωρεάν συμμετοχής παιδιών στις κατασκηνώσεις της Στέγης παιδιού Κοζάνης «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» στον Πτελεό Μαγνησίας. Η δράση αφορά σε οικογένειες με χαμηλό εισόδημα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1.Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας, του τελευταίου οικονομικού έτους.

2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

3.Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή Πιστοποιητικό ή Μόνιμης Κατοικίας.

4.Υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα στην οποία να αναγράφεται ο αριθμός των προστατευόμενων μελών, οι ηλικίες των τέκνων, ο τύπος της οικογένειας (π.χ. μονογονεϊκή, τρίτεκνη, πολύτεκνη), άλλα κοινωνικά χαρακτηριστικά (π.χ. άνεργοι, ανασφάλιστοι, σε κατάσταση ένδειας, οικογένειες σε κρίση, πληθυσμιακές μειονότητες κ.λ.π.).

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμους Κοζάνης στο πρώτο ΚΑΠΗ (Φον Κοζάνη και Γρανικού 1), από12:00  έως 14:00 μ.μ.

To Top