Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Διαμόρφωση Οδού Ιπποκράτους: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης ανακοινώνεται ότι λόγω της ολοκλήρωσης εργασιών του έργου «Διαμόρφωση Οδού Ιπποκράτους» και σύμφωνα με την 239/2017 (ΑΔΑ: ΨΓ0ΚΩΛΠ-1ΙΥ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης θα γίνουν οι εξής κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με την τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης και θα αρχίσουν να ισχύουν από την Παρασκευή 28/07/2017:

1. Η οδός Εθελοντών θα μονοδρομηθεί με φορά προς Κων/νου Παλαιολόγου.

2. Η πιάτσα ταξί θα βρίσκεται στην οδό Ιπποκράτους και στην οδό Εθελοντών σύμφωνα με τις προηγούμενες αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου.

To Top