Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Διαβούλευση με την τοπική κοινωνία του Αμυνταίου και της Φλώρινας για την βελτίωση των συνθηκών συνύπαρξης ανθρώπου και αρκούδας

Τέσσερα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν από τις 16 έως τις 19 Απριλίου στον χώρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμυνταίου. Τα εργαστήρια οργανώνονται στο πλαίσιο της Δράση C1 του έργου LIFE AMYBEAR. Η δράση αυτή έχει ως αντικείμενο την διαβούλευση με την τοπική κοινωνία και την συμβολή όλων των ενδιαφερόμενων μερών της, στην επίτευξη των σκοπών του έργου: την βελτίωση των συνθηκών συνύπαρξης ανθρώπου και αρκούδας. Για κάθε εργαστήριο, προγραμματίζεται μια σειρά αρχικών ομιλιών και στη συνέχεια συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων. Τα εργαστήρια έχουν τους παρακάτω στόχους:

(1) Την ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας (κοινωνικών εταίρων) για την πρόοδο του έργου LIFE AMYBEAR

(2) την ενδεχόμενη συμβολή των κοινωνικών εταίρων στις δράσεις που υλοποιούνται,

(3) τη συνεκτίμηση των τοπικών αναγκών όπως θα εκφραστούν από τους συμμετέχοντες,

(4) τη διευθέτηση ανοιχτών ζητημάτων και

(5) τη διερεύνηση των δυνατοτήτων συνεργασίας μεταξύ των κοινωνικών εταίρων.

Tον συντονισμό των εργαστηρίων έχει αναλάβει ο κος Τάσος Χοβαρδάς, Δρ Περιβαλλοντικής Κοινωνιολογίας και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Το πρώτο εργαστήριο (16 Απριλίου, 9:00-13:00) θα εξετάσει την προσέγγιση αρκούδων σε καλλιέργειες, παραγωγικές εγκαταστάσεις και οικισμούς. Επιμέρους ζητήματα που θα αναλυθούν είναι τα προβλήματα στο οδικό δίκτυο, η Ομάδα Άμεσης Επέμβασης και αποτρεπτικά μέσα για τα τροχαία ατυχήματα, η διαχείριση απορριμμάτων ως μέσο αποτροπής της προσέγγισης των αρκούδων σε κατοικημένες περιοχές. Την συζήτηση θα ξεκινήσουν εκπρόσωποι του Δήμου Αμυνταίου, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας (στελέχη της Δασικής Υπηρεσίας), της Τροχαίας Φλώρινας , της Ομάδας Άμεσης Επέμβασης για την αρκούδα και της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης «Καλλιστώ».

Στο 2ο εργαστήριο (17 Απριλίου, 9:00-13:00) θα αναπτυχθεί το θέμα της πρόληψης ζημιών από την αρκούδα και η αποζημίωση των παραγωγών: Ηλεκτροφόρες περιφράξεις, δυνατότητες αξιοποίησης του Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, θέματα αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ, κα. Οι αρχικές τοποθετήσεις θα γίνουν από στελέχη του ΕΛΓΑ, συνεργάτες της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης «Καλλιστώ» καθώς και από μελισσοκόμους με σχετική εμπειρία.

Το 3ο εργαστήριο (18 Απριλίου, 9:00-13:00) θα επικεντρωθεί στην χρήση καλών σκύλων φύλαξης κοπαδιών ως μέτρο πρόληψης των ζημιών που υφίστανται κτηνοτρόφοι από την αρκούδα (το Δίκτυο κτηνοτρόφων για την ανταλλαγή σκύλων, θέματα αναπαραγωγής και εκπαίδευσης, kit πρώτων βοηθειών για την περίπτωση δηλητηρίασης (φόλα), παραδείγματα καλών πρακτικών). Οι αρχικές εισηγήσεις θα γίνουν από συνεργάτες των Περιβαλλοντικών Οργάνωσεων «Καλλιστώ» και «Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία», καθώς και από κτηνοτρόφους με σχετική εμπειρία.

Στο 4ο εργαστήριο(19 Απριλίου, 9:00-13:00) θα συζητηθούν τρόποι πολλαπλασιασμού και διάχυσης της οικονομικής ωφέλειας που δημιουργείται από την αρκούδα. Πιο αναλυτικά, η συζήτηση θα περιλαμβάνει την πιστοποίηση και προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών φιλικών για την αρκούδα (Σήμα Ποιότητας Καφέ Αρκούδας), την αξιοποίηση της τουριστικής κίνησης γύρω από το Καταφύγιο της Αρκούδας, θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, κα. Εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ενότητας και στελέχη της Εταιρίας Συμβούλων Ανάπτυξης Lever θα ξεκινήσουν την συζήτηση.

Σημειώνεται σε κάθε εργαστήριο, η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη και επιθυμητή. Οι τοποθετήσεις των αρχικών ομιλητών θα είναι σύντομες και περιεκτικές (διάρκειας 15-20 λεπτών) και στην συνέχεια θα ακολουθήσουν συζητήσεις ώστε να δοθούν διευκρινίσεις, να καταγραφούν οι τοπικές ανάγκες και να αναλυθούν οι δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ των κοινωνικών εταίρων.

Περισσότερες πληροφορίες για τα εργαστήρια αλλά και γενικά για το έργο LIFE AMYBEAR μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα του έργου: www.lifeamybear.eu

Για περισσότερες πληροφορίες:

Περιβαλλοντική Οργάνωση «Καλλιστώ»: Γιώργος Θεοδωρίδης, Υπεύθυνος Επικοινωνίας, 2310252530(εσωτ.2), communication (α)callisto.gr

 

To Top