Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Διευκρινίσεις σχετικά με τη λειτουργία των φωτεινών σηματοδοτών στο κέντρο της Κοζάνης

Σχετικά με τη λειτουργία των φωτεινών σηματοδοτών στο κέντρο της Κοζάνης, θέλουμε να διευκρινίσουμε τα εξής:

Με την υπ’ αριθμ. 171/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κοζάνης εγκρίθηκε η υπ’ αρίθμ. 120/2011 μελέτη και ο τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών και οδικής ασφάλειας στις αρτηρίες Κοζάνης«, που χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ.

Στα πλαίσια του έργου, περιλαμβανόταν ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες και έργα υποδομής που αφορούν την αναμόρφωση της φωτεινής σηματοδότησης των κόμβων της πόλης, με εκσυγχρονισμό των υπαρχόντων εγκαταστάσεων (αντικατάσταση ρυθμιστών κυκλοφορίας όπου απαιτείται, αντικατάσταση των φωτεινών σηματοδοτών με νέου τύπου τεχνολογίας LED, τοποθέτηση radar και βρόγχων ανίχνευσης της κυκλοφορίας, αναπροσαρμογή των προγραμμάτων λειτουργίας κλπ).

Η λειτουργία των φωτεινών σηματοδοτών στο κέντρο της πόλης βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία και διανύει ένα μεταβατικό στάδιο κατά το οποίο εφαρμόζονται διάφορα κυκλοφοριακά προγράμματα, ενώ παράλληλα με τα ραντάρ τα οποία έχουν τοποθετηθεί, γίνονται μετρήσεις των κυκλοφοριακών φόρτων του κόμβου και αξιολογούνται τα δεδομένα που συλλέγονται, μέσα από τις διαδικασίες, που προβλέπονται.

Αποφάσεις σχετικά με τελικό τρόπο λειτουργίας των φωτεινών σηματοδοτών θα ληφθούν μετά το Πάσχα, από την αρμόδια υπηρεσία.

To Top