Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Δήλωση ανεξαρτητοποίησης του Γιώργου Αδαμίδη

Προς: Πρόεδρο Π. Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας                                              27.2.2014

κ. Γεώργιο Παπαδόπουλο

Θέμα: Δήλωση Ανεξαρτητοποίησης

Κύριε Πρόεδρε

Με την παρούσα σας δηλώνω την Ανεξαρτητοποίησή μου από τον Συνδυασμό της μείζονος αντιπολίτευσης «Αρχή…ζουμε μαζί» με επικεφαλής τον κ. Γιάννη Παπαϊορδανίδη.

Στην απόφασή μου αυτή οδήγησε το γεγονός της πρόσφατης ανακοίνωσης του κ. Παπαϊορδανίδη ότι ο ίδιος και ο συνδυασμός που ηγείται, δεν πρόκειται να κατέλθουν στις επικείμενες εκλογές για την διεκδίκηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Κατά συνέπεια, με την ανεξαρτητοποίησή μου δηλώνω πως δεν με δεσμεύουν, εφεξής, οι αποφάσεις του εν λόγω συνδυασμού.

Ταυτόχρονα, όπως ορίζει ο κανονισμός, παραιτούμαι από την κοινή επιτροπή παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης με θέμα «Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης για τη μεταλιγνιτική περίοδο» της οποίας και ορίστηκα τακτικό μέλος στις 30 Ιανουαρίου του 2014.

Κύριε Πρόεδρε

Ως Περιφερειακός Σύμβουλος της Π.Ε Κοζάνης δηλώνω πως θα συνεχίσω να ασκώ γόνιμη αντιπολίτευση, υπερψηφίζοντας ή καταψηφίζοντας αποφάσεις που θα κληθούμε να λάβουμε, με κριτήριο πάντα το όφελος των πολιτών της Περιφέρειάς μας.

Γιώργος Αδαμίδης

Ανεξάρτητος Π.Σ Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

To Top