Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Δήμος Εορδαίας: Υπογραφή σύμβασης για την ανακαίνιση-συντήρηση του ΕΑΚ

Η σύμβαση του έργου  «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΕΑΚ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» υπεγράφη στο Δήμο Εορδαίας

     Υπεγράφη σήμερα Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου  2019 στο Δημοτικό Κατάστημα, μεταξύ του εκπροσώπου του  Δημάρχου Εορδαίας Σάββα Ζαμανίδη, Αντιδημάρχου Ιωάννη Αριστερίδη  και του εκπροσώπου της  εργοληπτικής επιχείρησης ΑΦΟΙ Α. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗ Ο.Ε.  Ευάγγελου Χατζηγεωργιάδη , η σύμβαση του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΕΑΚ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ»  . 

     Αντικείμενο του έργου είναι οι εξής εργασίες : -Χωματουργικά – Καθαιρέσεις , σκυροδέματα, Τοιχοδομές – Τοιχοπετάσματα-Επιχρίσματα, Επενδύσεις – Επιστρώσεις – Καλύψεις, Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές, Κουφώματα, χρωματισμοί, Δίκτυα και διάφορα άλλα. 

    Πρόκειται για μία σημαντική παρέμβαση , που έχριζε εφαρμογής εδώ και χρόνια , καθώς   θα συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία του ΕΑΚ Πτολεμαϊδας.

   Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 1.400.000,00 Ευρώ , ενώ το τελικό  ποσό της Σύμβασης είναι 503.376,98  Ευρώ.

    Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης της εργολαβίας είναι Δώδεκα    (12) μήνες  από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης και τον ορισμό των επιβλεπόντων μηχανικών .   

   

To Top