Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Δήμος Σερβίων–Βελβεντού: Εντάξεις έργων συνολικού ποσού 5.317.475,00 €.

Αντικαταστάσεις δικτύων ύδρευσης τριών Κοινοτήτων και Αντιπλημμυρική προστασία Σερβίων

 Σημαντικά έργα υποδομών που σχετίζονται με την ασφάλεια – υγεία των δημοτών, θα εκτελεστούν το επόμενο διάστημα στα Σέρβια και στις Τοπικές Κοινότητες Ελάτης, Τριγωνικού και Μεταξά.

Μετά και την σχετική απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών εντάχθηκαν στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» το έργο «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ» με ποσό χρηματοδότησης 2.317.475 ευρώ όπως επίσης και το έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΕΛΑΤΗΣ, ΤΡΙΓΩΝΙΚΟΥ, ΜΕΤΑΞΑ» αρχικού προϋπολογισμού μελέτης 4.371.00,00 € και με συνολικό ποσό χρηματοδότησης 3.000.000 €.

Είχε προηγηθεί, με τη συνδρομή των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου, η εκπόνηση των μελετών και η κατάθεση των προτάσεων α) στον Άξονα Προτεραιότητας «Υποδοµές αντιπληµµυρικής προστασίας και αποκατάστασης ζηµιών από φυσικές καταστροφές», β) στον  Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης I του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».  

Σχετικά με το έργο που θα εκτελεστεί στα Σέρβια, αυτό αφορά στην ολοκλήρωση της αντιπλημμυρικής προστασίας της βόρειας ζώνης της πόλης των Σερβίων µε την κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης οµβρίων και εξωτερικού αγωγού για την μεταφορά των όµβριων απορροών σε παρακείμενο ρέµα.

Πάγιο αίτημα των κατοίκων ήταν και η αντικατάσταση των δικτύων ύδρευσης στις Κοινότητες Ελάτης, Τριγωνικού και Μεταξά που λόγω παλαιότητας εμφανίζουν σωρεία βλαβών.

«Μία σημαντική εξέλιξη για τον δήμο μας που αφορά βασικές υποδομές στις Κοινότητές μας» χαρακτήρισε την ένταξη στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» των συγκεκριμένων έργων ο Δήμαρχος Σερβίων-Βελβεντού Αθανάσιος Κοσματόπουλος υπογραμμίζοντας την δουλειά που προηγήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου σε συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή. Το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης για την εκτέλεση των έργων είναι 5.317.475 ευρώ.

 

To Top