Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Δημόσια Διαβούλευση για το Τοπικό Δημοτικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Φλώρινας

Προκειμένου ο Δήμος Φλώρινας να μπορέσει να προβεί στη σύνταξη του Τοπικού Δημοτικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Φλώρινας, θέτει προς δημόσια διαβούλευση το προσχέδιο αυτού.

Το τελικό σχέδιο θα αποτελέσει μέρος του αναθεωρημένου Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ).

Παρακαλούμε για την υποβολή των οποιωνδήποτε προτάσεων-παρατηρήσεων μέχρι και την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 15:00 στο Δημαρχείο Φλώρινας.

Το Προσχέδιο του Τοπικού Δημοτικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Φλώρινας βρίσκεται αναρτημένο στο site του Δήμου Φλώρινας: http://www.cityoflorina.gr/.

To Top