Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Πολιτική

Έγκριση ψηφίσματος του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Έγκριση ψηφίσματος του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων της βιολογικής γεωργίας

Στην έγκριση ψηφίσματος σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων της βιολογικής γεωργίας προχώρησε το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας στη συνεδρίασή του, την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017.

Ψήφισμα Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Το Περιφερειακό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση Α π ο φ ά σ ι σ ε ομόφωνα

Την έγκριση ψηφίσματος σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων της βιολογικής γεωργίας με το οποίο ζητά :

  1. Να γίνει χωρική κατανομή του διαθέσιμου ποσού ανά περιφέρεια με κριτήριο κατ’ ελάχιστον το ποσό που πήρε η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στις προηγούμενες περιόδους ή εναλλακτικά να αυξηθεί ο προϋπολογισμός του Μέτρου.

  2. Να διασφαλιστεί πλήρως με οποιοδήποτε τρόπο η ένταξη των παραγωγών πλήρους Βιολογικού Σταδίου.

  3. Μελλοντικά, σε επαναπροκήρυξη του Μέτρου να ισχύσουν τα κριτήρια που ίσχυσαν την προηγούμενη περίοδο με πιθανά επιπλέον κριτήρια, όπως το μέγεθος της εκμετάλλευσης, την ηλικία, την προηγούμενη κατάσταση (εμπειρία), έτσι ώστε να αποκατασταθούν οι διαφαινόμενες αδικίες. Και

  4. Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Θεόδωρο Καρυπίδη να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να προωθηθεί το παρόν Ψήφισμα.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 57/17

To Top