Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Εγκύκλιος αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων καλεί
Α) τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 (ειδικότητες Φυσικών, Χημικών, Φυσιογνωστών, Βιολόγων και Γεωλόγων), ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ15, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ60, ΠΕ70, ΤΕ01 και ΔΕ01 πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Β) τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ16.01 ΠΕ16.02, ΠΕ17.14 και ΤΕ16 (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9του Ν. 3848/2010) και
Γ) τους εμπειροτέχνες ιδιώτες (για την ένταξη σε πίνακα μουσικών ειδικεύσεων ωρομισθίων για πρόσληψη σε μουσικά σχολεία)

να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να ενταχθούν στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2014-2015.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 28-07-2014 έως και 08-08-2014.

Οι Αιτήσεις-Δηλώσεις υποβάλλονται στις κατά τόπους Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

To Top