Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στις σχολές μαθητείας Καστοριάς του ΟΑΕΔ

Σύμφωνα με ανακοίνωση των σχολών μαθητείας Καστοριάς του ΟΑΕΔ γνωστοποιείται προς τους υποψήφιους μαθητές ότι για το σχολικό έτος 2014-2015 θα λειτουργήσουν ΕΠΑΣ Μαθητείας και Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ).

1.ΕΠΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ είναι η Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση, που απευθύνεται κυρίως σε νέους και νέες και συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση του μαθητή στο Σχολείο και την πρακτική άσκηση του σε χώρους εργασίας. Η φοίτηση είναι διετής.

Οι ειδικότητες που θα λειτουργήσουν είναι:

1.Τεχνίτης Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ
2.Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας
3.Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων
Δικαίωμα εγγραφής στην Α΄ Τάξη έχουν οι νέοι και οι νέες που:
*είναι κάτοχοι Απολυτηρίου Γενικού ή Ενιαίου Λυκείου
*έχουν προαχθεί στη Β΄ Τάξη των Επαγγελματικών, ή Γενικών Λυκείων
*έχουν προαχθεί στη Β΄ Τάξη του Α΄ Κύκλου των ΤΕΕ
*είναι κάτοχοι Πτυχίου Α΄ ή Β΄ Κύκλου των ΤΕΕ, για την απόκτηση άλλης ειδικότητας
*έχουν προαχθεί στην Β΄ και Γ΄ Τάξη των Εσπερινών Γενικών Λυκείων
*είναι κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Σ, για την απόκτηση άλλης ειδικότητας

ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΤΑ ΕΤΗ 1991-1998
2. ΣΕΚ του ΟΑΕΔ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ είναι Σχολείο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που δεν ανήκει στην υποχρεωτική εκπαίδευση και παρέχει υπηρεσίες αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης. Η φοίτηση είναι τριέτης.

Οι ειδικότητες που θα λειτουργήσουν είναι:

1.Τεχνίτης Κοπτικής Ραπτικής
2.Τεχνίτης Δερμάτινης ένδυσης και Γουνοποιίας

Δικαίωμα εγγραφής στην Α΄ Τάξη έχουν οι νέοι και οι νέες που:

είναι κάτοχοι Απολυτηρίου Γυμνασίου (είναι απόφοιτοι της υποχρεωτικής τυπικής εκπαίδευσης)
ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΤΑ ΕΤΗ 1994-1999 (ηλικίας 15 έως 20 ετών)

Τα δικαιολογητικά εγγραφής των ανωτέρω σχολών είναι:

α)Τίτλος Σπουδών (πρωτότυπος ή φωτοτυπία), ή Πιστοποιητικό Σπουδών, ή άλλος Σχολικός Τίτλος οπωσδήποτε με βαθμό.
β)Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας και φωτοαντίγραφο ταυτότητας

Οι υποψήφιοι-ες θα πρέπει να υποβάλλουν στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Καστοριάς ΑΙΤΗΣΗ (χορηγείται από την γραμματεία), από 04/7/2014 έως 18/07/2014.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην ΕΠΑ.Σ Σχολή Μαθητείας του ΟΑΕΔ Καστοριάς 1ος όροφος Καραολή 10, και στα τηλέφωνα: 24670-84394,81972,81208 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

To Top