Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Εκδήλωση με θέμα «Οι μαθητές μας πρεσβευτές της βιώσιμης ανάπτυξης»

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει εκδήλωση με θέμα:

                       «Οι μαθητές μας πρεσβευτές της βιώσιμης ανάπτυξης»

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019 στις 18:00 στην Κοβεντάρειο Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης. Η εκδήλωση αποτελεί απόρροια της συμμετοχής μας στη διακρατική κατασκήνωση “WECARE! 2019 – ValuesEducationCamp”, με θέμα τη δημοκρατία και τις ηθικές αξίες, στη Λιθουανία 15-21 Ιουλίου 2019, στην οποίο συμμετείχαν 6 μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από το 4ο και 8ο Γυμνάσιο Κοζάνης. Η συμμετοχή της ελληνικής αντιπροσωπείας πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, με χρηματοδότηση της Αμερικάνικης Πρεσβείας στη Λιθουανία και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Στόχος της εκδήλωσης είναι η παρουσίαση της αναγκαιότητας επίτευξης της βιώσιμης ανάπτυξης, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την κάλυψη των αναγκών των σημερινών γενεών χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να καλύπτουν τις δικές τους ανάγκες. Η βιώσιμη ανάπτυξη θα προσεγγιστεί μέσα από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης όπως αυτοί έχουν οριστεί και υιοθετηθεί από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών το Σεπτέμβριο του 2015. Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στον τρόπο με τον οποίο συνδέεται η εκπαίδευση με τους υπόλοιπους στόχους καθώς και στην αναγκαιότητα ανάπτυξης δικτύων συνεργασίας για την επίτευξη τους. Οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης θα συσχετιστούν με την οργάνωση και τις δραστηριότητες της κατασκήνωσης «WECARE!2019» και τις εμπειρίες των συμμετεχόντων μαθητών.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟ

To Top